Kinh tế vĩ mô

HomeTin tứcKinh tế vĩ mô

Ngân hàng Nhà nước nới biên độ tỷ giá lên 5%, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường

18/10/2022|