CTCP Kinh doanh nhà Khanh Điền (KDH): Từ ngày 13/4 đến 12/5, các đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Diệu Phương và Vương Hoàng Thảo Linh đăng ký mua cổ phiếu KDH.

Nguồn: CBTT

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD): Ngày 4/4, quỹ VOF Investment Limited thuộc Vina Capital, đã bán 126.300 cổ phiếu CTD, giảm tỷ lệ nắm giữ của cả nhóm xuống 6,83% tương đương hơn 5,04 triệu đơn vị.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG): Thành viên HĐQT Đoàn Văn Hiếu Em đăng ký bán 400.000 cổ phiếu MWG, giảm lượng nắm giữ xuống 1,37 triệu đơn vị tương đương 0,19% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 14/4 đến 13/5.

CTCP COMA 18 (CIG): Từ ngày 13/4 đến 30/4, ông Trần Đức Minh, em vợ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tĩnh, đăng ký bán khớp lệnh toàn bộ 1,34 triệu cổ phiếu CIG.

CTCP Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP): Từ ngày 8/3 đến 6/4, bà Kiều Thúy Mai, con Chủ tịch HĐQT Kiều Hữu, đã mua thỏa thuận 250.728 cổ phiếu VDP trên 300.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 1,02 triệu đơn vị, chiếm 6,09% vốn. Cũng trong khoảng thời gian trên, Công đoàn cơ sở công ty đã mua thỏa thuận 142.000 cổ phiếu VDP trong 300.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,86% tương đương 144.594 đơn vị.

CTCP Thuận Đức (TDP): Từ ngày 11/3 đến 7/4, ông Nguyễn Đức Chính, con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Cường, đã mua 164.000 cổ phiếu TDP trên 300.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 2,63 triệu đơn vị, chiếm 4,36% vốn. Cũng trong khoảng thời gian trên, Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Trưởng, đã mua 94.000 cổ phiếu TDP trong 172.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 1,39 triệu đơn vị (tỷ lệ 2,31%).

CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2): Từ ngày 29/3 đến 31/3, Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Võ Thành Lương, đã bán 679.000 cổ phiếu VE2, giảm lượng nắm giữ xuống 75 đơn vị. Từ ngày 8/4 đến 18/4, Ủy viên HĐQT Trần Thị Thiện đăng ký bán toàn bộ 107.700 cổ phiếu VE2 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Từ ngày 1/3 đến 31/3, bà Phạm Thị Thủy, vợ Ủy viên HĐQT Trần Việt Thắng, đã mua 115.700 cổ phiếu LHC, nâng lượng nắm giữ lên 203.800 đơn vị, chiếm 2,83% vốn.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Từ ngày 12/4 đến 5/5, Phó Tổng Giám đốc Trần Trung Tuấn đăng ký bán toàn bộ 140.277 cổ phiếu TID theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Cũng trong khoảng thời gian trên, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hồng, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu TID, giảm lượng nắm giữ xuống 599.614 đơn vị.

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Từ ngày 12/4 đến 29/4, quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI, tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Trịnh Quốc Bình, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 17,85 triệu cổ phiếu AFX.

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (DVN): Ngày 4/4, Qũy Đầu tư Cơ hội PVI đã trở thành cổ đông lớn của công ty Dược Việt Nam sau khi mua gần 9,21 triệu cổ phiếu DVN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,09% tương đương 19,18 triệu đơn vị.

Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (PRT): Bà Đặng Thị Mười, vợ Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Thiền, đã bán 500.000 cổ phiếu PRT, giảm lượng nắm giữ xuống 500.000 đơn vị, chiếm 0,17% vốn.

Theo Người đồng hành