Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật số liệu mới nhất về tăng trưởng tín dụng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/12/2021, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,53% so với cuối năm 2020.

Trước đó, NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng tính đến 22/12 đạt 12,68% so với cuối năm 2020. Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế hồi đầu năm 2021 là hơn 9,19 triệu tỷ đồng.

Như vậy, ước tính trong tuần cuối cùng năm 2021, hệ thống ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế hơn 78.000 tỷ đồng tín dụng. Tín dụng đặc biệt tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm khi hàng loạt ngân hàng được NHNN nới “room” trong quý 4.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2022 trong đó có chỉ đạo về điều hành tín dụng.

Cụ thể, năm 2022, NHNN định hướng tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. NHNN cũng chỉ đạo các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay và tuân thủ quy định pháp luật, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời, hệ thống NH sẽ không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát tín dụng ngoại tệ phù hợp với lộ trình hạn chế đô la hóa nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Theo Việt Nam Index