Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã làm việc với 17 bộ ngành, cơ quan Trung ương, yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành phân tích cụ thể những khâu còn vướng mắc.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại buổi làm việc, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao cho các bộ, cơ quan Trung ương thuộc diện kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 3 là 12.019 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã phân bổ, giao chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án là 10.796 tỷ đồng, còn lại chưa phân bổ chi tiết là 1.223 tỷ đồng.

Ước giải ngân 5 tháng của các bộ, cơ quan Trung ương tính đến ngày 31/5 khoảng 464 tỷ đồng, đạt 3,86% kế hoạch năm 2022, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 20,27%, trong đó 13 đơn vị dự kiến giải ngân rất thấp dưới 10%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã làm việc với 17 bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những khó khăn thường được nêu ra như giá nguyên nhiên liệu, vật liệu tăng cao đột biến, chậm giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành phân tích rõ, cụ thể những khâu còn vướng mắc, nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của các đơn vị.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh cho rằng, cơ cấu tổ chức bộ máy trong lĩnh vực này, từ tư vấn, quản lý dự án, gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có nhiều xáo trộn. Khi triển khai thực hiện, sự phối hợp trong nội bộ và giữa các bộ, ngành chưa được nhịp nhàng, thông suốt.

Nhận định nguyên nhân chậm giải ngân các dự án thuộc Bộ quản lý, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, đây là do chất lượng chuẩn bị hồ sơ dự án chưa kỹ lưỡng nên gặp vướng mắc khi triển khai. Còn Thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho rằng việc giao vốn ngân sách Nhà nước muộn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai, giải ngân.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nêu thực tế, hiện nhiều dự án vốn ODA đang bị chậm do quy trình, thủ tục còn phức tạp, nhất là trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Theo lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thì rất cần sự phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, nguyên vật liệu. Đồng thời, từng đơn vị phải chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, giải ngân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mà đang gây khó khăn cho việc giải ngân.

Qua các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với tình hình, đặc điểm của các bộ, cơ quan Trung ương thuộc diện kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 3, lưu ý những dự án chậm tiến độ, dự án có quy mô lớn nhưng chậm bố trí vốn thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ tất cả các khâu từ chuẩn bị dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng đến triển khai thi công, đôn đốc tiến độ… kiên quyết khắc phục tình trạng khi đưa vào danh mục đầu tư dự án chưa hoàn thiện thủ tục; thực hiện dứt điểm giải phóng mặt bằng trước khi triển khai dự án; rà soát, kiện toàn năng lực các ban quản lý dự án…

Người đứng đầu các bộ, cơ quan phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công./.

Theo VOV