Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc thử nghiệm toàn thị trường triển khai giao dịch lô lẻ.

Theo văn bản của HOSE gửi các công ty chứng khoán thành viên, thời gian thử nghiệm giao dịch lô lẻ toàn thị trường đến các công ty chứng khoán diễn ra từ ngày 9/5 đến 20/5/2022.

Trong văn bản này, HOSE cũng yêu cầu, sau khi kết thúc thử nghiệm, công ty chứng khoán gửi báo cáo kết quả về HOSE trước ngày 25/5/2022.

Đại diện lãnh đạo HOSE cho biết, sau khi có kết quả thử nghiệm thành công, HOSE sẽ có đánh giá và báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xin chủ trương để triển khai áp dụng chính thức.

Do sự cố nghẽn lệnh vào cuối năm 2021 nên từ ngày 4/1/2021, HOSE đã nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu. Theo Bộ Tài chính, việc nâng lô giao dịch lên 100 cổ phiếu là giải pháp tạm thời để giải quyết sự cố, giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh và hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư, có lợi cho tổng thể thị trường.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư gặp bất tiện trong giao dịch, không thể chốt lời cổ phiếu dù lãi lớn không thể bán cổ phiếu lẻ nhận từ các đợt chia cổ tức cổ phiếu và phát hành thêm. Do đó, rất nhiều nhà đầu tư mong muốn lô cổ phiếu được giảm về 10 trở lại.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chỉ đạo HOSE đưa lô giao dịch về 10 sớm nhất trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ hồi tháng 8/2021.