Địa ốc Him Lam bán 5,4 triệu cổ phiếu DIG trong 2 phiên giao dịch 5/4 và 6/4.

Tính từ đầu năm, Địa ốc Him Lam đã bán tổng cộng 20,35 triệu cổ phiếu DIG.

Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam thông báo đã bán 5,4 triệu cổ phiếu DIG của DIC Corp (HoSE: DIG) trong phiên ngày 5/4 và 6/5. Sau giao dịch, Him Lam giảm sở hữu DIG từ 52,7 triệu đơn vị, tương đương 10,54% vốn về 47,38 triệu đơn vị, tương đương 9,48%.

Cổ phiếu DIG có đà giảm giá đáng kể từ cuối tháng 3, từ vùng 106.000 đồng/cp về 83.000 đồng/cp. Tạm tính theo giá bình quân chốt 2 phiên thực hiện giao dịch, Him Lam thu về khoảng 486 tỷ đồng.

Nguồn: TradingView

Từ đầu năm đến nay, tổ chức này liên tục bán ra cổ phiếu DIG, tổng khối lượng bán đạt khoảng 20,35 triệu đơn vị, sở hữu giảm từ 67,7 triệu đơn vị về về 47,38 triệu đơn vị như hiện nay.

DIC Corp vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. HĐQT trình kế hoạch tổng doanh thu năm nay đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện trong năm 2021.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình các cổ đông kế hoạch phát hành thêm hơn hơn 209 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm 85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 17%; phát hành 24,9 triệu cổ phiếu ( tỷ lệ 5% so với số đang lưu hành) với mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; chào bán cho các cổ đông hiện hữu thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty đang có tổng vốn điều lệ 4.998,9 tỷ đồng. Sau các đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ sẽ được nâng lên là 7.098,6 tỷ đồng và sẽ được thực hiện trong quý II hoặc quý III năm nay.

Bên cạnh phát hành cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành trái phiếu tối đa 2.500 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD, thời hạn 2-7 năm để tài trợ vốn cho các dự án và tăng quy mô vốn hoạt động. Mệnh giá sẽ là 1 tỷ đồng/trái phiếu hoặc 100.000 USD/trải phiếu.

Theo Người đồng hành