Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) công bố BCTC hợp nhất quý I với doanh thu tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước đạt 204 tỷ đồng. Giá vốn tăng 10%, lợi nhuận gộp giảm 16,7% xuống 55,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 33,17% xuống 27,3%.

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ quý I đạt 2.164 tấn, tăng 29,3% so với quý I/2021. Song, giá bán cao su bình quân giảm từ 46,5 triệu đồng/tấn xuống 42,2 triệu đồng/tấn, tức giảm 9,2%. Mặt khác, doanh thu hoạt động cho thuê bất động sản ở công ty con (Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Nai) cũng giảm.

Các chi phí biến động không quá nhiều, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 14,4%. Song hoạt động khác tăng lãi từ 5,9 tỷ đồng lên 8 tỷ đồng giúp lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ còn giảm 4% xuống 37,8 tỷ đồng.

Cao su Đồng Phú lý giải lợi nhuận khác tăng nhờ doanh thu hợp tác kinh doanh đầu tư trồng chuối cấy mô và doanh thu nhượng quyền khai thác mủ cao su tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý, doanh nghiệp cao su có 3.879 tỷ đồng tổng tài sản; riêng tiền, tương đương tiền và tiền gửi là 1.199 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản.

Theo Người đồng hành