CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Từ ngày 25/3 đến 1/4, Delta Global Financial Holdings Private Limited, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Diệu Phương và Vương Hoàng Thảo Linh, đã mua khớp lệnh 100.000 cổ phiếu KDH, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,02% tương đương 100.000 đơn vị.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII): Công ty đã bán khớp lệnh 9 triệu cổ phiếu CII từ ngày 22/3 đến 6/4, giảm lượng nắm giữ xuống 31,8 triệu cổ phiếu quỹ. Giá giao dịch bình quân 32.222 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB): Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Vũ Thái Huyền, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MBB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,03% tương đương 1 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 12/4 đến 11/5.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF): Ngày 1/4, CTCP Đồng Tâm Dotalia, đã bán 9 triệu cổ phiếu TTF, giảm lượng nắm giữ xuống 2,19 triệu đơn vị, chiếm 0,56% vốn. Giao dịch trên làm giảm lượng nắm giữ cùng Công ty TNHH Một Thành viên Thương Mại Đồng Tâm xuống 19,06 triệu đơn vị tương đương 4,84% vốn và không còn là nhóm cổ đông lớn của tập đoàn.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG): Bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DIG, nâng lượng nắm giữ lên 344.190 đơn vị tương đương 0,07% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 12/4 đến 11/5.

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT): Từ ngày 12/4 đến 11/5, ông Đặng Văn Thành, chồng Chủ tịch HĐQT Huỳnh Bích Ngọc, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ gần 10 triệu cổ phiếu SBT.

Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): Từ ngày 11/4 đến 6/5, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) và nhóm quỹ thuộc MB Capital đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu PGC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Nguồn: CBTT

CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC): Từ ngày 1/4 đến 4/4, lãnh đạo công ty đã bán thỏa thuận cổ phiếu OGC.

Nguồn: CBTT

CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2): Ngày 29/3, bà Đỗ Thị Trường đã trở thành cổ đông lớn của Xây dựng điện VNECO 2 sau khi mua 170.000 cổ phiếu VE2, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,1% tương đương 170.000 đơn vị. Ngày 31/3, cá nhân Khuất Văn Đăng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 509.000 cổ phiếu VE2, nâng lượng nắm giữ lên 509.000 đơn vị, chiếm 24,26%.Xóa ảnh đại diện

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (C4G): Từ ngày 17/3 đến 29/3, Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Tân đã bán 500.000 cổ phiếu C4G, giảm lượng nắm giữ xuống 604.900 đơn vị (tỷ lệ 0,27%).

CTCP Khoáng sản miền đông AHP (BMJ): Ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ chồng Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Tươi, đăng ký mua hơn 6,78 triệu quyền mua cổ phiếu BMJ. Nếu giao dịch thực hiện quyền mua hoàn tất, bà Thanh sẽ nắm giữ 25,44 triệu đơn vị.

CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (HLT): Ngày 29/3, ông Phan Minh Đức, con Ủy viên HĐQT Phan Vân Trang, đã mua 209.400 cổ phiếu HLT, nâng lượng nắm giữ lên 709.400 đơn vị, chiếm 12,9% vốn.

CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG): Ngày 1/4, bà Phạm Thị Nhung không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 2,13 triệu cổ phiếu PSG. Cũng trong ngày 1/4, CTCP Chứng khoán APG đã trở thành cổ đông lớn của Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn sau khi mua 5,13 triệu cổ phiếu PSG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 14,66% tương đương 5,13 triệu đơn vị.

CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (DOP): Từ ngày 21/2 đến 16/3, cá nhân Huỳnh Thanh Kim, em ruột Ủy viên HĐQT Huỳnh Văn Thành, đã mua 253.800 cổ phiếu DOP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,38% tương đương 253.800 đơn vị.

CTCP Phân phối Top One (TOP): Ngày 1/4, ông Vũ Đình Phúc đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 300.000 cổ phiếu TOP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,13% tương đương 1,3 triệu đơn vị.

Theo Người đồng hành