CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

dig-bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon-ctcp-kinh-doanh-dia-oc-him-lam-0