Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 4 đạt giảm 14,5% so với tháng 3 nhưng vẫn ở mức cao thứ 2 lịch sử với 230.765 tài khoản. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022, cá nhân trong nước mở mới 905.846 tài khoản chứng khoán, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước tháng 4 đạt 159, cũng giảm 23% so với tháng trước. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 4 đạt gần 5,18 triệu, tương đương hơn 5,24% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài là 351, giảm 16% so với tháng 3. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 329 tài khoản chứng khoán, giảm 16%. Tổ chức nước ngoài mở mới 22 tài khoản chứng khoán, giảm so với mức 26 tài khoản ở tháng 3. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối tháng 4 đạt 40.862.

Tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt hơn 5,2 triệu, ở thời điểm cuối tháng 4.

Theo dữ liệu từ FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước chấm dứt chuỗi 18 tháng mua ròng liên tiếp ở sàn HoSE, thay vào đó, dòng vốn này bán ròng trở lại 4.683 tỷ đồng (3.786 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh) ở tháng 4. Trong khi đó, tổ chức trong nước mua ròng trở lại 770 tỷ đồng sau 2 tháng bán ròng liên tiếp. Khối ngoại ở sàn HoSE chấm dứt chuỗi 8 tháng bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại 3.914 tỷ đồng.

Theo Người đồng hành