CTCP Vincom Retail (VRE): Ngày 6/5, nhóm RWC Partner, quỹ đầu tư đến từ Anh, thông qua các quỹ thành viên đã bán ra tổng cộng 3,98 triệu cổ phiếu VRE để giảm sở hữu từ 114,15 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 5,02% vốn) còn 110,16 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 4,85%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP FPT (FPT): Dragon Capital trở thành cổ đông lớn từ ngày 10/5 khi nắm giữ 5,1% vốn điều lệ với 45,9 triệu cổ phần sau khi 4 quỹ thành viên mua vào tổng cộng 698.600 cổ phiếu. Cụ thể, Balestrand Limited mua vào 300.000 đơn vị, tăng lượng nắm giữ lên 1,4 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,2% vốn). DC Developing Markets Strategies Public Limited Company tăng sở hữu lên 4,5 triệu cổ phần sau khi gom vào 280.000 đơn vị. Ngoài ra, Hanoi Investments Holdings Limited, và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua vào lần lượt là 80.000 và 50.000 cổ phiếu.

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC): Transimex vừa đăng ký mua mua vào 1,74 triệu cổ phiếu TJC qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,83 triệu đơn vị (32,98% vốn) lên 4,57 triệu đơn vị (53,13% vốn). Giao dịch nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Phương thức thực hiện là thỏa thuận và khớp lệnh trong thời gian từ ngày 13/5 đến 7/6. Nếu giao dịch thành công, Trasimex sẽ trở thành công ty mẹ của Transco.

Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam, tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT độc lập Hoàng Xuân Quốc, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVS. Giao dịch dự kiến được thực hiện trừ 16/5 đến 14/6 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE): Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT Biwase đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu BWE để nâng  sở hữu từ 7,96 triệu đơn vị ( chiếm tỷ lệ 4,13% vốn) lên 8,46 triệu đơn vị ( chiếm tỷ lệ 4,38% vốn). Giao dịch được hiện từ 17/5 – 15/6 bằng phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Ngày 9/5, Ông Lê Trung Đức, cổ đông lớn đã mua vào 342.880 cổ phiếu TNC để nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,14 triệu đơn vị (5,93% vốn) lên 1,48 triệu đơn vị (7,71% vốn).

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): Dược Lâm Đồng (Ladophar), đơn vị có liên quan đến thành viên HĐQT Trần Ngọc Long, đã mua 160.000 cổ phiếu AGM để sở hữu 0,88% vốn. Giao dịch bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong ngày 9/5 và 10/5.

CTCP Dược Trung Ương Mediplantex (MED): Từ ngày 8/4 đến ngày 6/5, bà Dương Thị Minh Nguyệt, thành viên Ban kiểm soát, đã bán 90.000 cổ phiếu MED để giảm sở hữu xuống còn 300 đơn vị.

CTCP May Sông Hồng (MSH): CTCP Chứng khoán FPT, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hạnh đã bán ra 88.700 cổ phiếu MSH – bằng 1/10 số lượng đăng ký do giá thị trường không phù hợp. FPST đã giảm sở hữu tại đây từ 6,48 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 12,96% vốn) còn 6,39 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 12,79% vốn).

CTCP Địa ốc Sài Gòn (SGR): Ngày 10/5, bà Trần Ngọc Mỹ Trang, vợ của Phó Tổng giám đốc, đã mua 35.000 cổ phiếu SGR để sở hữu 0,058% vốn bằng phương thức khớp lệnh qua sàn.

Theo : Người đồng hành