Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Ngày 31/5, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited thuộc Dragon Capital đã mua 2,1 triệu cổ phiếu VPB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,03% tương đương 268,12 triệu đơn vị.

CTCP Nước Môi trường Bình Dương (BWE): Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Lui đăng ký bán 100.000 cổ phiếu BWE theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 7.700 đơn vị.

CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP): Ngày 6/6, CTCP Công ty Tín Nghĩa, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Thanh Hà, đăng ký thực hiện 22,13 triệu quyền mua cổ phiếu TIP, nâng lượng nắm giữ lên 36,88 triệu đơn vị.

CTCP Thủy sản Mekong (AAM): Bà Châu Thị Yến, vợ Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Nhơn, đã bán 98.700 cổ phiếu AAM, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 1,67% tương đương 174.986 đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 4/5 đến 1/6.

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt (PVL): Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Huy,  đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVL theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 2,9 triệu đơn vị.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): Từ ngày 11/5 đến 31/5, Ủy viên HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng đã mua 2 triệu cổ phiếu IDJ, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 1,36% tương đương 2 triệu đơn vị.

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG): Ngày 7/4, ông Lâm Kiệt đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1 triệu cổ phiếu VIG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,08% tương đương 1,73 triệu đơn vị. Ngày 3/6, ông Lâm Kiệt không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 1,73 triệu cổ phiếu VIG.

CTCP Lilama 45.3 (L43): Ngày 26/5, cổ đông lớn Trần Nguyễn Sông Hàn đã mua 69.400 cổ phiếu L43, nâng lượng nắm giữ lên 422.400 đơn vị, chiếm 12, 07% vốn.

Theo : Người đồng hành