(ĐTCK) Ngày 23/9, Cục Thuế TP. Hà Nội Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH – sàn HOSE).

Theo đó, Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã kê khai doanh thu tính thuế GTGT 10% sai thời điểm; chưa phân bổ thuế GTGT đầu vào khấu trừ của chi phí quản lý dùng chung không hạch toán riêng được cho doanh thu không chịu thuế GTGT.

Thêm nữa, Công ty đồng thời hạch toán thiếu chi phí thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phân bổ cho doanh thu không chịu thuế GTGT; hạch toán thiếu doanh thu tài chính.

Đáng lưu ý, trong năm 2020, đơn vị có 1 tình tiết tăng nặng vì vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại tiết b, khoản 1, điều 10, Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội.

Tiếp tới năm 2021, Công ty tiếp tục có 1 tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần theo quy định tại tiết b, khoản 1, điều 10, Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội.

Hình thức xử phạt, phạt 75,57 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế TNDN phải nộp; phạt tiền 2,1 triệu đồng do khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp (năm 2019); phạt 7,15 triệu đồng do khai sai và có 1 tình tiết tăng nặng nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp (năm 2020); phạt 7,15 triệu đồng do khai sai và có 1 tình tiết tăng nặng nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTGT phải nộp (năm 2021); phạt tiền 4 triệu do hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế; phạt 34,34 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN.

Tổng hình phạt 130,31 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty bị yêu cầu nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu qua kiểm tra là 377,86 triệu đồng. Trong đó, năm 2019 là 29,79 triệu đồng, năm 2020 là 129,83 triệu đồng và năm 2021 là 218,24 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 508,17 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu 1.581,67 tỷ đồng, tăng 95,69% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ghi nhận 439,63 tỷ đồng, tăng 194,77% so với cùng kỳ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9, cổ phiếu giảm 3.650 đồng về 48.550 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán