(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC – UPCoM) thông báo, ngày 21/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành xấp xỉ 200 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn phát hành là thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021, tương ứng hơn 2.297,4 tỷ đồng.

Sau phát hành, Thủy sản Minh Phú sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.999,4 tỷ đồng lên 3.998,87 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.490,99 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 150,52 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,1% lên 19,9%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 241,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 18.963,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, cổ phiếu MPC 3,48% xuống 44.400 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần đây của MPC đạt gần 0,1 triệu đơn vị/phiên.

Theo Tin nhanh chứng khoán