• Sao Mai hủy phương án phát hành là do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.
  • Theo Nghị quyết HĐQT ngày 8/6, mức giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp.

Ngày 22/9, HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) vừa thông qua việc hủy phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (được HĐQT thông qua ngày 8/6). Lý do công ty đưa ra là kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Tại Nghị quyết ngày 8/6, HĐQT đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Mức giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cp. Trong trường hợp phát hành thành công trọn vẹn, doanh nghiệp sẽ thu về hơn 2.019 tỷ đồng; nâng vốn điều lệ từ 3.365 tỷ đồng lên mức 5.048 tỷ đồng. Nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu trên sẽ được dùng để đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Chi tiết hơn, Sao Mai sẽ đầu tư hơn 255 tỷ đồng vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang, hơn 80 tỷ đồng vào CTCP Du lịch An Giang (AGTourimex) và hơn 69 tỷ đồng vào CTCP Du lịch Đồng Tháp (DongThapTourist). Số tiền còn lại (gần 1.616 tỷ đồng) sẽ được bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặt khác, mới đây, ban lãnh đạo Sao Mai đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 10 tới. Với hơn 336,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi gần 505 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Năm trước, doanh nghiệp đạt 11.465 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 10% và tăng 26% so với 2020. Trong 2 năm 2019 và 2020, doanh nghiệp không chia cổ tức tiền mặt và trả cổ tức cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%, hoàn tất vào đầu năm 2022.

Sao Mai lên kế hoạch năm nay đạt doanh thu 14.700 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,2 lần thực hiện 2021. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20-30%.

Nửa đầu năm, doanh nghiệp đạt 7.221 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% và thực hiện 49% kế hoạch năm; lãi sau thuế 673 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước và thực hiện 41,3% kế hoạch năm. Tập đoàn lý giải doanh thu thuần tăng nhờ hoạt động xuất khẩu cá fillet đã trở lại bình thường, biên lợi nhuận gộp cải thiện và doanh thu tài chính tăng cao nhờ lãi tiền gửi, cho vay cùng chênh lệch tỷ giá thúc đẩy lợi nhuận.

Kết phiên 23/9, cổ phiếu ASM dừng ở 16,700 đồng/cp, tăng 12% qua 1 quý gần đây.

Theo người đồng hành