Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Gelex sau khi mua 800.000 cổ phiếu GEX, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5% vốn.

Chồng của người được ủy quyền Công bố thông tin Thái Hà Linh, đăng ký bán toàn bộ 868.500 cổ phiếu TCB từ ngày 21/4 đến 20/5.

Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Thủy đã bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu SRA từ ngày 15/3 đến 12/4.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): Ông Nguyễn Văn Trung, chồng người được ủy quyền Công bố thông tin Thái Hà Linh, đăng ký bán toàn bộ 868.500 cổ phiếu TCB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 21/4 đến 20/5.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Gelex sau khi mua vào cổ phiếu GEX trong phiên giao dịch ngày 15/4.


Nguồn:CBTT

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Từ ngày 25/4 đến 23/5, Thành viên HĐQT Đỗ Khắc Tùng đăng ký bán toàn bộ 400.000 cổ phiếu TNC theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC): Từ ngày 22/4 đến 20/5, công đoàn công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PAC theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 2,43 triệu đơn vị, chiếm 5,22% vốn.

Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (PGV): Công đoàn công ty đăng ký mua khớp lệnh 100.000 cổ phiếu PAC từ ngày 22/4 đến 20/5, nâng lượng nắm giữ lên 100.000 đơn vị.

CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO (VTO): Phó Tổng Giám đốc Văn Thị Hồng Phượng đã bán khớp lệnh 187.100 cổ phiếu VTO từ ngày 17/3 đến 15/4, giảm lượng nắm giữ xuống 99.050 đơn vị.

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP): Ngày 13/4, ông Vũ Đức Hải không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi đã bán 1,4 triệu cổ phiếu PLP, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 3,66% tương đương 2,2 triệu đơn vị.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Từ ngày 19/4 đến 18/5, Chủ tịch HĐQT Mai Công Toàn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SDG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1 triệu đơn vị.

CTCP HTC Holding (CET): Ngày 14/4, cổ đông lớn Lê Thị Tuyết Vân đã mua 230.000 cổ phiếu CET, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 20,33% tương đương 1,23 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC): Ngày 13/4, cổ đông lớn CTCP Berlays Holdings đã bán 620.000 cổ phiếu CTC, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 5,7% tương đương 900.000 đơn vị.

CTCP Sara Việt Nam (SRA): Từ ngày 15/3 đến 12/4, Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Thủy đã bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu SRA.

CTCP Thanh Hoa – Sông Đà (THS): Ngày 7/4, Ủy viên HĐQT Lê Anh Tuấn đã mua 1,47 triệu cổ phiếu THS, nâng lượng nắm giữ lên 2,13 triệu đơn vị tương đương 78,97% vốn.

CTCP Dược phẩm Hà Tĩnh (HDP): Bà Dương Thị Thu Hiền, vợ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Phát, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HDP, nâng lượng nắm giữ lên 379.955 đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 19/4 đến 17/5.

CTCP Khoáng sản miền đông AHP (BMJ): Ngày 7/4, CTCP Đâu từ và Xây dựng ACC, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bảo Long, đã bán 4,48 triệu quyền mua cổ phiếu ACC. Cũng trong ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ chồng Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Tươi đã mua 6,78 triệu quyền mua cổ phiếu BMJ. Nếu giao dịch thực hiện quyền mua hoàn tất, bà Thanh sẽ nắm giữ 25,44 triệu đơn vị.

CTCP Sơn Á Đông (ADP): Ngày 13/4, ông Tống Quốc Minh không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 509.000 cổ phiếu ADP, giảm lượng nắm giữ xuống 1,15 triệu đơn vị, chiếm 4,98% vốn. Cũng trong ngày 13/4, bà Ngũ Thị Kim Lệ, vợ ông Tống Quốc Minh, đã mua 509.000 cổ phiếu ADP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,41% vốn.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Từ ngày 20/4 đến 19/5, Chủ tịch HĐQT Đào Đức Chính đăng ký bán 1,87 triệu cổ phiếu XHC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 96.800 đơn vị. Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Nguyễn Văn Hương, vợ Ủy viên HĐQT Nguyễn Đức Cường, đăng ký bán toàn bộ 891.000 cổ phiếu XHC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Dịch vụ Một thế giới (ONW): Ủy viên HĐQT Hồ Nhân đăng ký bán toàn bộ 316.087 cổ phiếu ONW theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 20/4 đến 13/5.

CTCP Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG): Từ ngày 16/3 đến 8/4, lãnh đạo công ty đã bán cổ phiếu NNG.

Nguồn:CBTT

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (LGM): Ngày 13/4, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) đã bán toàn bộ 729.200 cổ phiếu LGM.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): CTCP Vina, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Bùi Tuấn Ngọc, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu PNG, nâng lượng nắm giữ lên 1,21 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 21/4 đến 20/5.

Theo Người Đồng Hành