(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* MWG: Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 14/11 đến 13/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tài sẽ nâng sở hữu tại MWG lên hơn 35,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,4%.

* NVL: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) thông báo, hủy ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

* SHI: Bà Đoàn Thị Tuyết, cổ đông lớn của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) đã bán ra hơn 2,53 triệu cổ phiếu SHI trong ngày 07/11. Sau giao dịch, bà Tuyết đã giảm sở hữu tại SHI xuống còn hơn 6,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,25%.

* FTS: Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI, cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) đăng ký mua 1,94 triệu cổ phiếu FTS từ ngày 10/11 đến 08/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại FTS lên hơn 45,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 23,5%.

* DIG: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) chỉ mua được hơn 4,57 triệu cổ phiếu trong tổng số 20 triệu cổ phiếu DIG đăng ký mua từ ngày 07/10 đến 04/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Huyền đã nắm giữ hơn 26,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,36%.

* KBC: Nhóm cổ đông lớn nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) đã bán ra hơn 2,07 triệu cổ phiếu KBC trong ngày 04/11. Qua đó, giảm sở hữu của cả nhóm xuống còn hơn 36,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,75%.

* DBC: Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE) đã bán ra 10 triệu cổ phiếu DBC trong ngày 02/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông So đã giảm sở hữu tại DBC xuống còn hơn 58,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,16%.

* DGW: CTCP Thế giới số (DGW – HOSE) thông qua việc phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian thực hiện trong quý IV/2022 và quý I/2023.

* HAH: CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 11/11 đến 08/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại HAH lên hơn 8,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,5%.

* HAX: Ông Trần Quốc Hải, Phó tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng Xanh (HAX – HOSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu HAX từ ngày 11/11 đến 09/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hải sẽ nâng sở hữu tại HAX lên hơn 595.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,05%.

* ELC: Công ty TNHH Đầu tư D&T, cổ đông lớn của CTCP Công nghệ – Viễn thông ELCOM (ELC – HOSE) đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu ELC từ ngày 14/11 đến 13/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại ELC xuống còn hơn 1,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,15%.

* PTB: Ông Nguyễn Sỹ Hòe, Thành viên HĐQT CTCP Phú Tài (PTB – HOSE) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu PTB từ ngày 11/11 đến 09/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hòe sẽ nâng sở hữu tại PTB lên hơn 4,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,1%.

* SRA: CTCP Sara Việt Nam (SRA – HNX) thông qua việc phát hành chào bán hơn 18,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:42, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán