(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/5 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE) thông qua việc dùng 30 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 60,2 triệu cổ phiếu quỹ để phát hành theo chương trình ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

* YEG: Bà Trần Uyên Phương, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG – HOSE) đã bán ra hơn 4,11 triệu cổ phiếu YEG trong ngày 26/5. Sau giao dịch, bà Phương đã giảm sở hữu tại YEG xuống còn hơn 262.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,84%.

* BFC: Ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Phân bón Bình Điền (BFC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2022.

* HPG: CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) thông báo phát hành hơn 1,34 tỷ cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 30% và cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện trong tháng 6-8/2022.

* SFG: Ngày 02/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Phân bón Miền Nam (SFG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 03/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/7/2022.

* GEX: Ngày 27/5, HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 09/6/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2022.

* HNG: Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE) đã bán toàn bộ 3 triệu cổ phiếu HNG sở hữu, tỷ lệ 0,27%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 04/5 đến 27/5 theo phương thức khớp lệnh.

* LCG: Ông Cao Ngọc Phương, Tổng giám đốc CTCP Lizen (LCG – HOSE) đã mua vào 201.000 cổ phiếu LCG, tỷ lệ 0,12% từ ngày 28/4 đến 27/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Phương chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu LCG nào.

* SMT: Ngày 26/5, HĐQT CTCP Sametel (SMT – HNX) đã có nghị quyết thông qua việc bán dự án điện mặt trời mái nhà 1,6 MW tại Angimex.

* PGN: CTCP Phụ gia nhựa (PGN – HNX) thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 0,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 12%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2022.

* QHD: Bà Nguyễn Thị Huệ, con ông Nguyễn Hữu Mải – Ủy viên HĐQT CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 275.000 cổ phiếu QHD sở hữu, tỷ lệ 4,99%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/5 đến 28/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, ông Mải cũng đăng ký bán toàn bộ hơn 276.000 cổ phiếu QHD sở hữu. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Dũng, một người con khác của ông Mải cũng đăng ký bán toàn bộ 214.000 cổ phiếu QHD sở hữu.

* PGS: Ngày 09/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (PGS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/7/2022.

Theo Tin Nhanh Chứng Khoán