(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* HDG: CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE) đã bán ra hơn 436.000 cổ phiếu HDG trong ngày 14/9. Qua đó, giảm sở hữu tại HDG xuống còn hơn 11,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,85%.

* NNC: CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, cổ đông lớn của CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC – HOSE) đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu NNC từ ngày 23/9 đến 22/10 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại NNC lên hơn 9,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 43,2%.

* VSC: Ngày 28/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/10/2022.

* ICT: CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (ITC – HOSE) thông qua việc bán 100% phần vốn sở hữu tại Công ty TNHH Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu điện theo phương thức đấu giá công khai. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022.

* MSB: Ngày 19/9, HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB – HOSE) đã có nghị quyết phê duyệt ngày 11/10/2022 là ngày chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 458 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:30 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới).

* VGC: Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 của Tổng CTCP Viglacera (VGC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2022.

* IDJ: CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ – HNX) thông qua phương án phát hành chào bán gần 173,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2022-2023.

* MBG: Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Tập đoàn MBG (MBG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu).

* EVS: Quỹ đầu tư Khám phá giá trị Việt Nam (VVDIF), cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Everest (EVS – HNX) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu EVS từ ngày 22/9 đến 14/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, VVDIF đang nắm giữ hơn 1,77 triệu cổ phiếu EVS, tỷ lệ 1,72%.

* DST: CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST – HNX) thông qua phương án phát hành 67,5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2022 – quý I/2023.

Theo Tin nhanh chứng khoán