(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 20/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* MBB: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE) thông qua phương án mua thêm hơn 47,23 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn của CTCP Chứng khoán MB (MBS).

* TCD: CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD – HOSE) thông qua chủ trương phát hành 9,9 triệu đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 990 tỷ đồng.

* HT1: Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 26/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 61/10/2022.

* HTL: Ngày 28/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

* SFI: Ngày 19/9, HĐQT CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI – HOSE) thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 05/10/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2022. Cũng trong ngày 19/9, SFI đã thông qua việc phát hành hơn 1,05 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 10, 11/2022.

* NBB: CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) thông qua chủ trương phát hành hơn 50,23 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

* SAV: Ông Jung Sung Kwan, Thành viên HĐQT CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV – HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu SAV từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Jung Sung Kwan đã nâng sở hữu tại SAV lên hơn 154.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,8%.

* TIG: Ngày 03/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

* SMT: CTCP Louis Capital (TGG), Công ty mẹ của CTCP SAMETEL (SMT – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu SMT sở hữu, tỷ lệ 51,21%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/9 đến 18/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* VMS: Ngày 26/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Phát triển Hàng hải (VMS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 26/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/10/2022.

Theo Tin nhanh chứng khoán