(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* AAA: Bà Nguyễn Thị Tiện, Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu AAA từ ngày 21/11 đến 20/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian và phương thức giao dịch, bà Hòa Thị Thu Hà – Phó tổng giám đốc của AAA cũng đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu AAA. Hiện tại, cả hai cá nhân trên đều chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu AAA nào. Tương tự, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, Công ty mẹ của AAA cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu AAA từ 21/11 đến 20/12 như trên.

* HTN: Bà Trần Thục Oanh, cổ đông của CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN – HOSE) đã mua vào hơn 1,23 triệu cổ phiếu HTN trong ngày 09/11. Qua đó, nâng sở hữu tại HTN lên hơn 4,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,27%.

* HAH: Ông Trần Quang Tiến, Thành viên HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH – HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HAH từ ngày 18/11 đến 16/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tiến sẽ nâng sở hữu tại HAH lên hơn 1,21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,73%.

* DGC: Nhóm cổ đông nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) đã mua vào 980.000 cổ phiếu DGC trong ngày 11/11. Qua đó, nâng sở hữu tại DGC lên hơn 27,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,17%.

* NLG: Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 18/11 đến 17/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian giao dịch, hai con của ông Quang là Nguyễn Hiệp và Nguyễn Nam cũng có thông báo đăng ký mua 1,7 triệu cổ phiếu mỗi cá nhân.

* MWG: Ông Trần Huy Thanh Tùng, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu MWG từ ngày 11/11 đến 14/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Tùng đã nâng sở hữu tại MWG lên hơn 11,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,76%.

* FIT: CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT – HOSE) thông qua việc mua 60 triệu cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông của CTCP Đầu tư Bất động sản F.I.T, với giá 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý IV/2022.

* NKG: Ông Trần Ngọc Diệu, Phó tổng giám đốc CTCP Thép Nam Kim (NKG – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu NKG từ ngày 18/11 đến 17/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Diệu sẽ nâng sở hữu tại NKG lên hơn 2,43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,92%.

* DBC: CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE) thông qua việc nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,91% tại CTCP Chế biến Thực phẩm Dabaco.

* TCO: Ngày 18/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận trả cổ tức đợt 2 năm 2021 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/11/2022.

* IDC: Công ty TNHH Kinh doanh và cho thuê nhà Tân Bách Việt, cổ đông của Tổng CTCP IDICO (IDC – HNX) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu IDC từ ngày 17/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ 5 triệu cổ phiếu IDC, tỷ lệ 1,52%. Trước đó, cổ đông trên đã mua vào 5 triệu cổ phiếu IDC từ ngày 14/10 đến 11/11.

* HUT: Ông Hồ Việt Hà, Tổng giám đốc CTCP Tasco (HUT – HNX) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HUT từ ngày 18/11 đến 16/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Hà chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HUT nào.

* DHT: Ngày 21/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2022 của CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 29/11/2022.

* PIC: Ngày 10/11, HĐQT CTCP Đầu tư điện lực 3 (PIC – HNX) thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 28/12/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 01/2/2023.

Theo Tin nhanh chứng khoán