(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* HPX: Ba cổ đông trong nhóm cổ đông lớn nước ngoài do Dragon Capital quản lý tại CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 36,21 triệu cổ phiếu HPX sở hữu, tỷ lệ 11,9%. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 30/11.

* NVL: CTCP Nova Group, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL – HOSE) đã bán ra hơn 12,72 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 22/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 710,92 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36,46%.

* ACB: Bà Đặng Thị Thu Vân, em của bà Đặng Thu Thủy – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – HOSE) đã bán ra 100.000 cổ phiếu ACB từ ngày 28/10 đến 26/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Vân còn nắm giữ hơn 942.000 cổ phiếu ACB, tỷ lệ 0,028%.

* DRL: Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 của CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 15/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2022.

* CII: Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình – Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CII từ ngày 05/12 đến 03/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hằng sẽ nâng sở hữu tại CII lên 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,58%.

* FDC: CTCP Chứng khoán Thành Công, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐQT CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (FDC – HOSE) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu FDC, tỷ lệ 9,32% từ ngày 02/12 đến 31/12. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu FDC nào.

* DGC: Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) đã mua vào 1,15 triệu cổ phiếu DGC trong ngày 28/11. Qua đó, nâng sở hữu tại DGC lên hơn 19,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,03%.

* ELC: Công ty TNHH Đầu tư DT&T, cổ đông lớn của CTCP Công nghệ – Viễn thông ELCOM (ELC – HOSE) đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu ELC từ ngày 14/11 đến 28/11 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại ELC xuống còn hơn 2,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,52%.

* C47: Công ty TNHH VP Invest, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng 47 (C47 – HOSE) đã mua vào 275.000 cổ phiếu C47 từ ngày 27/10 đến 25/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại C47 lên 4,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,25%.

* KSD: Ông Bùi Việt Vương, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư DNA (KSD – HNX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu KSD từ ngày 02/12 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Vương đang nắm giữ 2 triệu cổ phiếu KSD, tỷ lệ 17,5%.

* DST: Ông Đào Cẩm Tú, cổ đông của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu DST trong ngày 22/11. Qua đó, nâng sở hữu tại DST lên hơn 2,24 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,96%.

* HDA: CTCP Hãng sơn Đông Á (HDA – HNX) thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/12/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 21/12/2022.

Theo Tin nhanh chứng khoán