• Con trai Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Phạm Thị Nga đã bán thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu SSB, giảm lượng nắm giữ xuống 37,52 triệu đơn vị.
  • Bamboo Capital đã mua thỏa thuận 26 triệu cổ phiếu TCD, nâng tỷ lệ nắm giữ lên lên 51,64% vốn.
  • MB Capital đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu PGC, nâng lượng nắm giữ lên 4,2 triệu đơn vị, chiếm 6,96% vốn.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB): Ngày 28/4, ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Phạm Thị Nga, đã bán thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu SSB, giảm lượng nắm giữ xuống 37,52 triệu đơn vị, chiếm 2,26% vốn. Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Lê Hữu Báu, chồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Phạm Thị Nga, mua thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu SSB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 11,44% tương đương 189,99 triệu đơn vị.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đã mua 200.000 cổ phiếu FIR theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 5/4 đến 22/4, nâng lượng nắm giữ lên 3,17 triệu đơn vị, chiếm 11,74% vốn.

CTCP Đầu tư Phát triển công nghiệp và Vận tải (TCD): Ngày 23/4, CTCP Bamboo Capital, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Hùng, đã mua thỏa thuận 26 triệu cổ phiếu TCD, nâng lượng nắm giữ lên 115,9 triệu đơn vị, tương đương 51,64% vốn.

CTCP Gas Petrolimex – CTCP (PGC): CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Giang Trung Kiên, đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu PGC, nâng lượng nắm giữ lên 4,2 triệu đơn vị, chiếm 6,96% vốn. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 6/5 đến 3/6.

CTCP PVI (PVI): Từ ngày 29/4 đến 27/5, Funderburk Lighthouse Limited, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Jens Holger Wohlthat, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVI theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 29,69 triệu đơn vị.

CTCP Công nghiệp TungKuang (TKU): Từ ngày 29/4 đến 27/5, Tổng giám đốc LIU Chien Hung đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TKU theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 2,61 triệu đơn vị.

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 3 (TV3): Từ ngày 29//4 đến 27/5, Phó Tổng giám đốc Trần Quốc Điền đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TV3 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 523.200 đơn vị.

CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX): Từ ngày 29/4 đến 24/5, CTCP Transimex, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Bùi Tuấn Ngọc, đăng ký bán 3,52 triệu cổ phiếu CLX theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 22,73 triệu đơn vị.

CTCP Sông Đà 1 (SD1): Ngày 22/4, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Bình đã bán 250.400 cổ phiếu SD1 trên 250.400 cổ phiếu đăng ký bán, giảm lượng nắm giữ xuống 260.050 đơn vị tương đương 3,34% vốn. Từ ngày 29/4 đến 25/5, Công ty TNHH West Hampton Investments, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thục Khanh, đăng ky mua 120.000 cổ phiếu SD1 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 760.000 đơn vị.

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Ngày 27/4, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đã bán 3 triệu cổ phiếu AFX, giảm lượng nắm giữ xuống 3,85 triệu đơn vị, chiếm 11% vốn.

Theo : Người đồng hành