(ĐTCK) Doanh thu thuần tháng 8 và lũy kế 8 tháng của Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ) lần lượt đạt 2.328 tỷ đồng và 23.049 tỷ đồng.

Theo thông tin từ PNJ, tháng 8/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.328 tỷ đồng (tăng 1.337,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 78 tỷ đồng do thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, PNJ đạt doanh thuần 23.049 tỷ đồng (tăng 87,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.246 tỷ đồng (tăng 99,4% so với cùng kỳ). Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 94,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lý giải cho những số liệu tài chính trên, đại diện PNJ chia sẻ, tình hình kinh doanh của Công ty đều có sự tăng trưởng đồng đều ở từng kênh.

Cụ thể, mảng bán lẻ 8 tháng tăng 96,2% so với cùng kỳ với doanh thu bán lẻ tăng trưởng tốt ở tất cả các nhãn hàng và khu vực. Doanh thu bán sỉ 8 tháng ở mảng tăng 67,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu vàng 24K lũy kế 8 tháng tăng 87,5% so với cùng kỳ do nhu cầu khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động lũy kế 8 tháng tăng 66,9% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp đạt 58,5%, giảm so với mức 61,9% cùng kỳ 2021.

Tính đến cuối tháng 8/2022, hệ thống PNJ có 353 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty đã mở mới 21 cửa hàng và nâng cấp 18 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ. Công ty cũng đã đóng 6 cửa hàng PNJ (bao gồm PNJ Gold và PNJ Silver) để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Theo Tin nhanh chứng khoán