(ĐTCK) CTCP Phú Tài (mã chứng khoán PTB – sàn HOSE) thông qua việc tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Lý do dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu do căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm, Phú Tài thông qua kế hoạch chào bán 10.691.876 cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu để huy động 267,3 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến bổ sung vốn lưu động 100 tỷ đồng và 167,3 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn tại các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, sẽ chào bán 9.719.888 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 971.988 cổ phiếu cho người lao động với giá 25.000 đồng/cổ phiếu.

Bối cảnh dừng kế hoạch huy động vốn, cổ phiếu PTB liên tục giảm mạnh từ đầu năm tới nay và là một trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HoSE. Cụ thể, từ ngày 18/4 đến ngày 10/11, cổ phiếu PTB đã giảm 56,1% từ 92.060 đồng về 40.450 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, ngày 25/12, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến tháng 12/2022 đến tháng 1/2023 về việc mua lại cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, Công ty không thông báo kế hoạch mua lại dự kiến cụ thể.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.546,79 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 120,71 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,3% về còn 21,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 5.163,68 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 425,36 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Phú Tài đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.250 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 67,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu PTB giảm sàn 3.000 đồng về 40.450 đồng/cổ phiếu.

Theo TIn nhanh chứng khoán