Tổng CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL): Ngày 11/5, cổ đông lớn Bùi Thành Nhơn đã chuyển nhượng 106,65 triệu cổ phiếu NVL, giảm lượng nắm giữ xuống 169,5 triệu đơn vị, chiếm 8,7% vốn. Cũng trong ngày 11/5, CTCP NovaGroup, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Hoàng Thu Châu, đã nhận chuyển nhượng 106,65 triệu cổ phiếu NVL, nâng lượng nắm giữ lên 627,17 triệu đơn vị tương đương 32,17% vốn.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Từ ngày 23/5 đến 21/6, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu NKG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 31,16 triệu đơn vị, chiếm 14,2% vốn.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments PTE.LTD, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Lee Meng Tat, đăng ký mua 20,9 triệu cổ phiếu VNM, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 18,69% tương đương 390,65 triệu đơn vị. Giao dịch đươc thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 20/5 đến 17/6.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Ngày 10/5, cổ đông lớn Ting Chek Hua đã mua 114.300 cổ phiếu SKG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,11% tương đương 5,14 triệu đơn vị.

CTCP Nhựa Hà Nội (NHH): Từ ngày 13/5 đến 16/5, CTCP Nhựa An Phát Xanh, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Hòa Thị Thu Hà, đã thực hiện quyền mua 16,28 triệu cổ phiếu NHH, nâng lượng nắm giữ lên 32,57 triệu đơn vị, chiếm 44,69% vốn. Ngày 16/5, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, công ty mẹ của Nhựa Hà Nội, đã thực hiện quyền mua 8,04 triệu cổ phiếu NHH, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 66,75% tương đương 48,65 triệu đơn vị.

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD): Bà Nguyễn Thị Minh Thư, vợ Phó Chủ tịch HĐQT Tạ Nam Bình, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DBD, nâng lượng nắm giữ lên 1 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 19/5 đến 18/6.

CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF): Từ ngày 23/5 đến 21/6, Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Nghĩa đăng ký mua 200.000 cổ phiếu SJF theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,2 triệu đơn vị tương đương 1,52% vốn.

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG): Thành viên HĐQT Mạc Quang Huy đã mua thỏa thuận 350.000 cổ phiếu TEG từ ngày 12/5 đến 16/5, nâng lượng nắm giữ lên 350.400 đơn vị tương đương 0,53% vốn.

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (TDT):  Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Thắng đăng ký bán thỏa thuận 494.500 cổ phiếu TDT từ ngày 19/5 đến 17/6, giảm lượng nắm giữ xuống 1,38 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Từ ngày 4/5 đến 12/5, Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng đã mua 1,67 triệu cổ phiếu TVC, nâng lượng nắm giữ lên 6,36 triệu đơn vị tương đương 5,37% vốn. Từ ngày 18/5 đến 10/6, Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch Phạm Thanh Tùng, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu TVC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 17,68 triệu đơn vị.

CTCP Khang Minh Group (GKM): Ngày 10/5, cổ đông lớn CTCP Chứng khoán APG đã mua 311.300 cổ phiếu GKM, nâng lượng nắm giữ lên 2,83 triệu đơn vị, chiếm 11,9% vốn. Ngày 11/5, Chứng khoán APG mua tiếp 362.200 cổ phiếu GKM, nâng lượng nắm giữ lên 3,19 triệu đơn vị tương đương 13,42% vốn.

Tổng CTCP DNP Holding (DNP): Từ ngày 20/5 đến 31/5, Phó Chủ tịch HĐQT Ngô Đức Vũ đăng ký bán 121.000 cổ phiếu DNP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 36 đơn vị.

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC): Ngày 13/5, Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thiên Hải và CTCP Dịch vụ Văn Hóa Việt không còn là cổ đông lớn của Dịch vụ Vận tải và Thương mại sau khi lần lượt bán toàn bộ 578.600 và 855.380 cổ phiếu TJC.

CTCP Sông Đà 1 (SD1): Ngày 29/4, Công ty TNHH West Hampton Investments, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thục Khanh, đã mua 120.000 cổ phiếu SD1, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9,77% tương đương 760.000 đơn vị.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Ngày 6/5, cổ đông lớn CTCP Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới, đã bán 1,27 triệu cổ phiếu VRG, giảm lượng nắm giữ xuống 1,75 triệu đơn vị tương đương 6,75% vốn. Ngày 10/5, CTCP Xây dựng và Phát triển Thế hệ Mới không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán tiếp 1,4 triệu cổ phiếu VRG, giảm lượng nắm giữ xuống 350.000 đơn vị tương đương 1,35% vốn.

CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC): Từ ngày 20/5 đến 10/6, Chủ tịch HĐQT Vũ Xuân Nguyên đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu YBC theo phương thức giao dịch thỏa thuân và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 2,16 triệu đơn vị. Cũng trong khoảng thời gian trên, Giám đốc Phạm Quang Phú đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu YBC, nâng lượng nắm giữ lên 2,02 triệu đơn vị.

CTCP DAP – VINACHEM (DDV): Từ ngày 28/4 đến 9/5, ông Nguyễn Văn Oanh, cha của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Dũng, đã mua 100.000 cổ phiếu DDV, nâng lượng nắm giữ lên 119.900 đơn vj tương đương 0,08% vốn.

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TED): Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One, đơn vị có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát Mạch Thanh Toàn, đăng ký mua 3,1 triệu cổ phiếu TED, nâng lượng nắm giữ lên 3,1 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 19/5 đến 17/6.

Theo : Người đồng hành