CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Từ ngày 28/4 đến 27/5, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, đã mua 2,56 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 18,34 triệu đơn vị, chiếm 4,79% vốn.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Từ ngày 12/5 đến 27/5, bà Vương Bửu Dinh, chị ruột Thành viên HĐQT Vương Bửu Linh, đã bán toàn bộ 116.358 cổ phiếu KDC theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Từ ngày 29/4 đến 28/5, Chủ tịch HĐQT Võ Anh Thái đã mua 281.000 cổ phiếu TDG trên 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 766.400 đơn vị, chiếm 4,57% vốn.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Phó Chủ tịch HĐQT Lê Bá Phương đăng ký mua 475.000 cổ phiếu DHC, nâng lượng nắm giữ lên 6,1 triệu đơn vị tương đương 8,71% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 2/6 đến 1/7.

CTCP Licogi 13 (LIG): Từ ngày 17/5 đến 25/5, Ủy viên HĐQT Đỗ Thanh Hương đã bán 572.000 cổ phiếu trên 600.000 cổ phiếu đăng ký bán, giảm lượng nắm giữ xuống 70.232 đơn vị tương đương 0,08% vốn.

CTCP Thaiholdings (THD): Từ ngày 1/6 đến 30/6, ông Nguyễn Đức Thụy, em ruột Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thuyết, đăng ký bán toàn bộ 87.41 triệu cổ phiếu THD theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP PVI (PVI): Từ ngày 30/5 đến 28/6, HDI Global SE, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Daryl John Vella, đăng ký mua 700.000 cổ phiếu PVI theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 90,35 triệu đơn vị.

CTCP Sản xuất Kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Từ ngày 30/5 đến 31/5, Ủy viên HĐQT Đặng Nhị Nương đăng ký thực hiện 5 triệu quyền mua cổ phiếu AMV tương đương 2,19 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 7,29 triệu đơn vị.

CTCP Khang Minh Group (GKM): Ngày 20/5, ông Đào Đức Phong đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 257.000 cổ phiếu GKM, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,05% tương đương 1,2 triệu đơn vị.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Từ ngày 9/5 đến 25/5, Chủ tịch HĐQT Đào Văn Chiến đã mua 858.830 cổ phiếu HTT trên 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 2,06 triệu đơn vị tương đương 10,28% vốn.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (PHH): Ngày 20/5, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam đã bán 700.000 cổ phiếu PHH, giảm lượng nắm giữ xuống 1,44 triệu đơn vị (tỷ lệ 7,95%).

Theo : Người đồng hành