• Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Hưng đăng ký mua tiếp 3 triệu cổ phiếu APG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 17,74% vốn.
  • Qũy đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đăng ký bán toàn bộ 393.000 cổ phiếu MBB.
  • Vợ Phó Tổng Giám đốc Trần Nhất Minh đã mua khớp lệnh 800.000 cổ phiếu VIB, nâng lượng nắm giữ lên 1,99 triệu đơn vị.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Qũy đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF), đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc, đăng ký bán toàn bộ 393.000 cổ phiếu MBB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 29/4 đến 27/5.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ Phó Tổng Giám đốc Trần Nhất Minh, đã mua khớp lệnh 800.000 cổ phiếu VIB từ ngày 28/3 đến 26/4, nâng lượng nắm giữ lên 1,99 triệu đơn vị, chiếm 0,13% vốn.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT độc lập, đã mua 150.000 cổ phiếu KDH, nâng lượng nắm giữ lên 421.018 đơn vị, chiếm 0,06% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 25/3 đến 21/4.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Hưng đã mua khớp lệnh 3 triệu cổ phiếu APG, nâng lương nắm giữ lên 22,95 triệu đơn vị, chiếm 15,69% vốn. Từ ngày 29/4 đến 28/5, ông Hưng đăng ký mua tiếp 3 triệu cổ phiếu APG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 17,74% tương đương 25,95 triệu đơn vị.,

CTCP Phát triển nhà BR-VT (HDC): Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9,84% vốn tương đương 8,5 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 29/4 đến 28/5.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Từ ngày 28/3 đến 25/4, Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ của Phó Tổng Giám đốc Đinh Đức Tiệp, đã bán khớp lệnh 368.600 cổ phiếu NLG trên 600.000 cổ phiếu đăng ký bán, giảm tỷ lê nắm giữ xuống 4,81% tương đương 2,93 triệu đơn vị.

CTCP Thủy sản Mekong (AAM): Bà Châu Thị Yến, vợ Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Nhơn, đăng ký bán toàn bộ 273.686 cổ phiếu AAM theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 4/5 đến 1/6.

CTCP Bảo Minh (BMI): Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), đơn vị liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đinh Việt Tùng, Thành viên HĐQT Lê Việt Thành, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu BMI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,91% tương đương 1 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 29/4 đến 27/5.

CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SJS): Ngày 19/4 Tổng công ty Sông Đà không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ hơn 41,74 triệu cổ phiếu SJS.

CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT): Từ ngày 6/5 đến 4/6, công ty đăng ký bán toàn bộ 989.120 cổ phiếu quỹ theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Hóa An (DHA): Từ ngày 4/5 đến 3/6, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung, em ruột Thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn Lộc, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu DHA theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 186.100 đơn vị tương đương 1,23% vốn.

CTCP Xây dựng điện VNECO2 (VE2): Ngày 18/4, ông Lê Minh Đức đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 107.700 cổ phiếu VE2, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,13% tương đương 107.700 đơn vị.

CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): Ngày 19/4, Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc, không còn là cổ đông lớn của Sadico Cần Thơ sau khi lần lượt bán 510.000 cổ phiếu và toàn bộ 438.400 cổ phiếu SDG.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Từ ngày 27/4 đến 12/5, Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu TVC theo phương thức giao dịch thỏa thuân và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 14,64 triệu đơn vị.

CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong (NTP): Từ ngày 28/4 đến 20/5, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Quốc Dũng, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NTP, nâng lượng nắm giữ lên 8,7 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn DIN Capital (PDB): Từ ngày 28/4 đến 25/5, Ủy viên HĐQT Huỳnh Phước Huyền Vy đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PDB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 649.736 đơn vị. Cũng trong khoảng thời gian trên, Chủ tịch HĐQT Lê Trường Kỹ đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PDB, nâng lượng nắm giữ lên 1,27 triệu đơn vị.

CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA): Từ ngày 22/3 đến 22/4, CTCP Á Long, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thuấn, đã bán 1,88 triệu cổ phiếu BNA, giảm lượng nắm giữ xuống 50 đơn vị.

CTCP Licogi 14 (L14): Từ ngày 21/3 đến 21/4, Tổng công ty Licogi – CTCP, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Phan Lan Anh, đã bán 360.700 cổ phiếu L14, giảm lượng nắm giữ xuống 5,96 triệu đơn vị, chiếm 22,22% vốn.

CTCP Vinafco (VFC): CTCP Logistics ASG, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lý Lâm Duy, Nguyễn Thái Hòa, đăng ký mua 2,11 triệu cổ phiếu VFC, nâng lượng nắm giữ lên 17,43 triệu đơn vị. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 28/4 đến 27/5.

CTCP Xăng dầu HFC (HFC): Ngày 19/4, ông Nguyễn Trọng Hậu không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 782.339 cổ phiếu HFC.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Ngày 20/4, ông Vương Xuân Hùng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1,2 triệu cổ phiếu XHC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,93% vốn tương đương 1,25 triệu đơn vị.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Ngày 21/4, cổ đông lớn CTCP Xây dựng Incontec đã mua 1,27 triệu cổ phiếu VRG, nâng lượng nắm giữ lên 6,04 triệu đơn vị, chiếm 23,32% vốn. Ngày 22/4, Ủy viên HĐQT Nguyễn Đức Cường đã bán toàn bộ 362.500 cổ phiếu XHC. Cũng trong ngày 22/4, ông Nguyễn Việt Anh đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 362.500 cổ phiếu XHC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,12% tương đương 1,29 triệu đơn vị.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Từ ngày 27/4 đến 20/5, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Viện, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HPP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 597.904 đơn vị.

CTCP Điện Cơ (EME): Ngày 5/8, ông Phạm Minh Tiến đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 145.000 cổ phiếu EME, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,78% tương đương 218.482 đơn vị.

Theo Người Đồng Hành