• Hơn 236 triệu cổ phiếu MSN sẽ niêm yết bổ sung từ 9/5.
  • Trước đó, Masan Group phát hành thêm 236,1 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) chấp thuận cho Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) được niêm yết bổ sung 236,1 triệu cổ phiếu. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 9/5. Lý do phát hành thêm cổ phiếu là để tăng vốn chủ sở hữu.

Trước đó, Masan Group phát hành thêm 236,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn phát hành là từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đến ngày 31/12. Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền là 13/4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.361 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 14.166 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu MSN có giá 117.000 đồng/đơn vị, giảm 31,6% so với đầu năm.


Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group ước tính sẽ từ 90.000 – 100.000 tỷ đồng, tăng 22% – 36% so với năm 2021. Trong năm tài chính 2021, doanh thu từ các mảng kinh doanh phục vụ người tiêu dùng (không bao gồm mảng thức ăn chăn nuôi và Masan Consumer Holdings) đóng góp 68% vào tổng doanh thu và dự kiến sẽ tăng lên 85% trong năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt khoảng 6.900 – 8,500 tỷ đồng, tăng 82% – 124% so với năm trước (sau khi loại trừ các khoản thu nhập một lần và đóng góp từ mảng thức ăn chăn nuôi trong năm 2021). Nếu không loại trừ, lợi nhuận giảm 16% – 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 18.189 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước do tác động của việc ngừng hợp nhất thức ăn chăn nuôi. Loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi trên cơ sở (like-forlike hay LFL), doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ nhờ vào tốc độ tăng trưởng hai chữ số tại Masan Consumer Holdings (MCH) và Masan High-Tech Materials (MHT) cũng như doanh thu tăng nhẹ tại WinCommerce (WCM).

Lãi sau thuế quý I tăng 452,5%, lên 1.895 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.596 tỷ đồng, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Người Đồng Hành