(ĐTCK) Ngày 30/9, CTCP Louis Capital (mã TGG) nhận được quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về chấm dứt hoạt động và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên.

Theo tìm hiểu, dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng Ao Giời – Suối Tiên nằm tại tiểu khu 48, xã Quân Khê, huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ. Dự án nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 2237/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, dự án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2021 với tổng vốn đầu tư 118,8 tỷ đồng và dự án giai đoạn 2 từ 2021 đến 2025 với tổng vốn đầu tư 174,5 tỷ đồng. Tính tới 31/12/2021, dự án vẫn đang được thực hiện.

Dự án có tổng diện tích 820,39 ha, trong đó, 24,3 ha dành cho các dự án du lịch văn hóa tâm linh và nghỉ dưỡng; 148,69 ha dành cho vùng đệm; và 647,4 ha rừng tự nhiên.

Louis Capital hủy kế hoạch huy động vốn và hạ kế hoạch kinh doanh

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 diễn ra ngày 14/10, Công ty dự kiến trình cổ đông.

Đầu tiên, Louis Capital trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 550 tỷ đồng, giảm 48,7% kế hoạch đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên đầu năm (kế hoạch đầu năm doanh thu 1.071,34 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế dự kiến không lỗ so với kế hoạch đầu năm lãi 122,13 tỷ đồng.

Thứ hai, Công ty trình cổ đông kế hoạch đổi trụ sở từ số 07-09, đường số 7, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM sang 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM.

Thứ ba, trình cổ đông kế hoạch hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức tháng 4/2022, Công ty đã thông qua kế hoạch chào bán gần 27,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ chào bán 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu để huy động 341,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động, Công ty dự kiến sử dụng để đầu tư vào CTCP Louis Mega Mall với tổng giá trị vốn đầu tư 350 tỷ đồng, cao hơn số vốn dự kiến huy động.

Thêm nữa, cũng tại Đại hội thường niên đầu năm, Công ty thông qua kế hoạch chào bán 27,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 12.500 đồng/cổ phiếu để huy động 341,2 tỷ đồng. Số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng mua lại cổ phần của CTCP Sợi Việt Phú (mã số doanh nghiệp 1101835455) để sở hữu trên 70% số lượng cổ phần với tổng giá trị giao dịch dự kiến 285,25 tỷ đồng và số tiền còn lại, Công ty sẽ bổ sung vốn lưu động.

Như vậy, Công ty bất ngờ hủy kế hoạch huy động tổng 682,5 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Thứ tư, Công ty trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ, ông Cao Bá Trung. Đồng thời, Công ty cũng miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.

Nguyên nhân miễn nhiệm do cả 7 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã nộp đơn xin từ nhiệm trước đó.

Đồng thời, Công ty dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát mới. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố danh sách ứng viên cụ thể.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu TGG giảm 50 đồng về 4.160 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán