CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB): Từ ngày 23/5 đến 21/6, CTCP DRH Holdings, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phan Tấn Đạt, đăng ký mua 3,7 triệu cổ phiếu KSB, nâng lượng nắm giữ lên 22,8 triệu đơn vị, chiếm 29,88% vốn.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar), đơn vị có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc Vũ Ngọc Long, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu AGM, nâng lượng nắm giữ lên 260.000 đơn vị, chiếm 1,43% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 23/5 đến 21/6.

CTCP MHC (MHC): Từ ngày 27/4 đến 18/5, Chủ tịch HĐQT Phạm Bá Huy đã mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu MHC, nâng lượng nắm giữ lên 1 triệu đơn vị, chiếm 2,41% vốn.

CTCP Thiết bị Bưu điện (POT): Ngày 11/5, ông Nguyễn Tuấn Hà, em ruột Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Hồng, đã mua 574.280 cổ phiếu POT, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,96% tương đương 574.280 đơn vị.

CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI): Ngày 6/5, bà Đinh Thị Kim Huệ đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 700.000 cổ phiếu VNI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,76% tương đương 700.000 đơn vị.

CTCP May Quốc tế Thắng Lợi (TLI): Từ ngày 19/4 đến 13/5, Ủy viên HĐQT Phạm Uyên Nguyên đã bán 141.002 cổ phiếu TLI, giảm lượng nắm giữ xuống 290.002 đơn vị tương đương 9,67% vốn,

CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP HCM (HTE): Từ ngày 23/5 đến 21/6, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Thạch đăng ký mua 100.000 cổ phiếu HTE theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 116.700 đơn vị.

CTCP Sơn Á Đông (ADP): Ngày 16/5, cổ đông lớn Đỗ Thụy Thúy Vy đã mua 360.000 cổ phiếu ADP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,13% tương dương 1,64 triệu đơn vị.

CTCP Gỗ An Cường (ACG): Từ ngày 23/5 đến 21/6, Vietnam Access Fund Limited và quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Jess Rueloekke, lần lượt đăng ký mua 120.000 và 600.000 cổ phiếu ACG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 120.000 đơn vị và 600.000 đơn vị.

Theo : Người đồng hành