(ĐTCK) Cổ đông lớn báo cáo kết quả giao dịch tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – sàn HoSE).

Theo đó, CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc vừa mua 1,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 7,91% lên 8,11% vốn điều lệ tại KBC, giao dịch được thực hiện ngày 19/9.

Điểm đáng lưu ý, phiên giao dịch ngày 19/9, cổ phiếu KBC giảm sàn 2.100 đồng về 27.900 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính theo giá sàn, CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc đã bỏ ra khoảng 41,85 tỷ đồng để mua vào 1,5 triệu cổ phiếu KBC.

Trước đó, trong báo cáo tự lập, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.086,9 tỷ đồng, giảm 60,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.456,7 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sau kiểm toán, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.085,3 tỷ đồng, giảm 60,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 200,8 tỷ đồng, giảm 74,7% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân biến động trước và sau kiểm toán bán niên năm 2022 chủ yếu do trong Báo cáo tự lập, Công ty ghi nhận thu nhập khác tăng đột biến từ việc tăng sở hữu lên 48% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Tuy nhiên, sau kiểm toán bán niên, kiểm toán đã loại trừ khoản thu nhập khác đột biến từ tăng sở hữu lên 48% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng. Kinh Bắc cho biết sẽ hạch toán khoản mục này trong các kỳ sau.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu KBC tăng 100 đồng lên 29.100 đồng/cổ phiếu.

Theo Tin nhanh chứng khoán