CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG): Tổng Giám đốc Đinh Thị Nhật Hạnh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu KHG theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 22/6 đến 21/7, nâng lượng nắm giữ lên 5,45 triệu đơn vị tương đương 1,23% vốn.

CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VPG, nâng lượng nắm giữ lên 20,68 triệu đơn vị, chiếm 25,79% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 24/6 đến 23/7.

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE): Từ ngày 25/5 đến 16/6, CTCP Malblue, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn, đã mua khớp lệnh 3 triệu cổ phiếu VNE, nâng tỷ lệ nắm giữ lên lớn 10,03% vốn tương đương 9,07 triệu đơn vị.

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API): Từ ngày 20/6 đến 19/7, bà Nguyễn Thị Bổn, mẹ  Ủy viên HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 966.100 cổ phiếu API.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Từ ngày 24/5 đến 10/6, công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng, đã mua 1,63 triệu cổ phiếu TVC, nâng lượng nắm giữ lên 14,31 triệu đơn vị, chiếm 12,07% vốn. Từ ngày 17/6 đến 15/7, Tùng Trí Việt đăng ký mua tiếp 5 triệu cổ phiếu TVC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 19,31 triêu đơn vị.

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC): Từ ngày 17/6 đến 8/7, CTCP Transimex, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Lê Duy Hiệp, đăng ký bán 325.000 cổ phiếu TJC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 4,26 triệu đơn vị.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): Từ ngày 20/6 đến 19/7, bà Nguyễn Thị Bổn, mẹ vợ Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Lăng, đăng ký bán thỏa thuận toàn bộ 523.600 cổ phiếu IDJ.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Từ ngày 20/6 đến 19/7, Ủy viên HĐQT Vũ Văn Toản đăng ký mua 600.000 cổ phiếu PAS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 1,25 triệu đơn vị.

Theo : Người đồng hành