Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (KBC): Ngày 27/4, quỹ Wareham Group Limited thuộc Dragon Capital, đã bán 1 triệu cổ phiếu KBC, giảm tỷ lệ nắm giữ của cả nhóm xuống 7,85% tương đương 45,2 triệu đơn vị.

CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SJS): CTCP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 41,74 triệu cổ phiếu SJS, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 36,65%.

CTCP Đại lý Vận tải Safi (SFI): Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tuyền đăng ký bán 200.000 cổ phiếu SFI theo phương thức giao dịch thỏa thuân và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 65.000 đơn vị tương đương 0,4% vốn.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Ngày 28/4, người nhà và lãnh đạo công ty đã bán thỏa thuận cổ phiếu TNC.

Nguồn:CBTT

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Việt, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu PAC, nâng lượng nắm giữ lên 6,54 triệu đơn vị, chiếm 14,07% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 6/5 đến 3/6.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP): Phó Tổng Giám đốc Trần Hữu Chuyên đã bán toàn bộ 682.000 cổ phiếu DNP từ ngày 24/3 đến 22/4.

CTCP SAMETEL (SMT): Ngày 25/4, ông Phạm Duy Khánh đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 176.400 cổ phiếu SMT, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,03% tương đương 275.000 đơn vị.

CTCP Vinafco (VFC): Ngày 21/4, ông Vũ Tuấn Hưng không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 5,33 triệu cổ phiếu VFC, giảm lượng nắm giữ xuống 22.196 đơn vị tương đương 0,07% vốn.

CTCP Dịch vụ Một thế giới (ONW): Ngày 22/4, Ủy viên HĐQT Hồ Nhân đã bán 316.030 cổ phiếu ONW, giảm lượng nắm giữ xuống 57 đơn vị. Cùng ngày, bà Quách Thị Mỹ Trang không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 125.900 cổ phiếu ONW, giảm lượng nắm giữ xuống 25 đơn vị. Cũng trong ngày 22/4, Ông Nguyễn Quang Thắng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 396.500 cổ phiếu ONW, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 19,82% tương đương 396.500 đơn vị.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Ngày 22/4, cổ đông lớn Lưu Quang Hưng đã bán 990.000 cổ phiếu HTT, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 9,04% tương đương 1,81 triệu đơn vị.

CTCP Sông Đà 1 (SD1): Ngày 22/4, Công ty TNHH Sunshine Financial Holdings, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thục Khanh, đã mua 176.700 cổ phiếu SD1, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 10,93% tương đương 850.000 đơn vị.

CTCP Sữa Quốc tế (IDP): Ngày 21/4, cổ đông lớn CTCP Gold Field International đã bán 1,7 triệu cổ phiếu IDP, giảm lượng nắm giữ xuống 3,3 triệu đơn vị, chiếm 5,6% vốn.

CTCP Dược phẩm 2-9 (NDP): Từ ngày 5/5 đến 31/5, Chủ tịch HĐQT Ngô Nam Thắng đăng ký bán 600.000 cổ phiếu NDP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 1,72 triệu đơn vị.

CTCP DAP – VINACHEM (DDV): Từ ngày 5/5 đến 3/6, CTCP Chứng khoán APG, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Lương Thành Trung, đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu DDV theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 10,42 triệu đơn vị.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC): Ngày 20/4, Chủ tịch HĐQT Đào Đức Chính đã bán 1,87 triệu cổ phiếu XHC, giảm lượng nắm giữ xuống 96.800 đơn vị tương đương 0,46% vốn.

CTCP Bông Việt Nam (BVN): Ngày 26/4, ông Nguyễn Thanh Hùng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 980.000 cổ phiếu BVN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 19,6% vốn tương đương 980.000 đơn vị.

Theo : Người đồng hành