Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): CTCP Đầu tư Vinatex – Tân Tạo, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm, đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu KBC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,51% tương đương 25,99 triệu đơn vị. Giao địch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 16/6 đến 15/7.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Từ ngày 6/5 đến 6/6, Thành viên HĐQT Võ Quí Lâm đã mua khớp lệnh 847.100 cổ phiếu APG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,61% tương đương 890.100 đơn vị.

CTCP Hóa An (DHA): Từ ngày 4/5 đến 3/6, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung, em ruột Thành viên HĐQT Nguyễn Tấn Lộc, đã bán khớp lệnh 300.000 cổ phiếu DHA, giảm lượng nắm giữ xuống 186.100 đơn vị, chiếm 1,23% vốn. Từ ngày 14/6 đến 13/7, bà Nhung đăng ký bán tiếp toàn bộ 186.100 cổ phiếu DHA theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG): Từ ngày 5/5 đến 3/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Thành viên ban kiểm soát Nguyễn Thị Hồng Nhung, đã bán khớp lệnh 220.300 cổ phiếu CMG, giảm lượng nắm giữ xuống 2,91 triệu đơn vị, chiếm 2,67% vốn. Từ ngày 29/6 đến 28/7, ngân hàng tiếp tục đăng ký bán khớp lệnh toàn bộ 2,91 triệu cổ phiếu CMG.

CTCP Nước Môi trường Bình Dương (BWE): Ngày 7/6, Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Lui, đã bán khớp lệnh 100.000 cổ phiếu BWE, giảm lượng nắm giữ xuống 7.700 đơn vị.

CTCP Khang Minh Group (GKM): Ngày 2/6, CTCP Chứng khoán APG đã mua 104.400 cổ phiếu GKM, nâng lượng nắm giữ lên 3,43 triệu đơn vị tương đương 14,4% vốn.

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải (MAC): Ngày 1/6, ông Nguyễn Văn Trúc đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 365.000 cổ phiếu MAC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,03% vốn tương đương 1,21 triệu đơn vị. Ngày 3/6, ông Trần Tiến Dũng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 445.000 cổ phiếu MAC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,89% vốn.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Từ ngày 10/6 đến 6/7, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cao đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NTH theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 2,07 triệu đơn vị.

CTCP Vicem bao bì Bút Sơn (BBS): Ngày 6/6, CTCP Kanetora Việt Nam đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 638.600 cổ phiếu BBS, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 638.600 đơn vị, chiếm 10,64% vốn.

CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB): Từ ngày 13/6 đến 6/7, bà Nguyễn Thúy Uyên, vợ Phó Tổng Giám đốc Vũ Kim Chúng,  đăng ký bán toàn bộ 818.400 cổ phiếu CTB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP RedstarCera (TRT): Từ ngày 18/5 đến 8/6, ông Đặng Việt Dũng, con Tổng Giám đốc Đặng Văn Việt, đã mua 590.026 cổ phiếu TRT trên 600.000 cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 1,31 triệu đơn vị, chiếm 11,98% vốn.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (VGL): Ngày 6/6, bà Nguyễn Thị Hợp không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 617.890 cổ phiếu VGL, giảm lượng nắm giữ xuống 327.110 đơn vị, chiếm 3,51% vốn.

CTCP DAP – VINACHEM (DDV): Từ ngày 5/5 đến 3/6, CTCP Chứng khoán APG, đơn vị có liên quan đến Thành viên ban kiểm soát Lương Thành Trung, đã mua 162.700 cổ phiếu APG trên 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 8,03 triệu đơn vị, chiếm 5,5% vốn.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Ngày 6/6, công ty TNHH Một thành viên Duyên Hải Lào Cai đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 580.000 cổ phiếu CEN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,08% vốn tương đương 580.000 đơn vị.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Từ ngày 3/6 đến 6/6, ông Nguyễn Đăng Hiếu, em ruột Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hiền, đã mua 543.587 cổ phiếu G36, nâng lượng nắm giữ lên 1,3 triệu đơn vị, chiếm 1,28% vốn.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Từ ngày 10/6 đến 8/7, Ủy viên HĐQT Phạm Uyên Nguyên đăng ký mua 500.000 cổ phiếu AGP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 3,12 triệu đơn vị.

Theo : Người đồng hành