CTCP IDJ Việt Nam (IDJ): Ông Nguyễn Đỗ Lăng, thành viên HĐQT IDJ Việt Nam đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu IDJ từ ngày 11/5 đến 9/6, nâng sở hữu từ 0 lên lên 1,36% vốn. Phương thức thực hiện là thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng giám đốc chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu APS để nâng tỷ lệ sở hữu từ 10,8 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 13,1% vốn) lên 11,8 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 14,2% vốn). Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, được thực hiện từ ngày 11/5 đến ngày 27/5.

CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS): Công ty TNHH chứng khoán ACB, cổ đông lớn đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu BTS để cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm sở hữu từ 6,93 triệu đơn vị (5,61% vốn) còn 5,93 triệu đơn vị (4,79% vốn). Thời gian thực hiện từ 11/5 đến 9/6 bằng phương thức khớp lệnh.

CTCP Simico Sông Đà (SDA): CTCP Đầu tư Công nghê Smartech Việt Nam, doanh nghiệp có liên quan đến ông Nguyễn Lương Phương – Chủ tịch HĐQT Simico Sông Đà, đã mua 1 triệu cổ phiếu SDA để nâng tỷ lệ sở hữu từ 0 lên 3,8% vốn. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 11/5 đến 9/6.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD): Ngày 8/4, ông Vũ Thắng, bố chồng của bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch HĐQT Tracodi đã mua 880.000 đơn vị để nâng sở hữu từ 0 lên 0,5% vốn. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): Tập đoàn Phúc Khang, tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Phi Khanh, đăng ký bán toàn bộ 846.800 cổ phiếu TVC để giải quyết vấn đề tài chính. Thời giam thực hiện từ 10/5 đến 8/6 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD): Ông Nguyễn Huy Cương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 250.000 cổ phiếu DTD để tăng tỷ lệ sở hữu từ 8,91 triệu đơn vị (29,01% vốn) lên 9,16 triệu đơn vị (29,80% vốn). Thời gian thực hiện từ ngày 12/5 đến 10/6 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ông Chu Quang Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua vào 15.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 15.005 đơn vị (chiếm tỷ lệ 0,0126% vốn) lên 30.005 đơn vị (chiếm 0,0252% vốn). Thời gian thực hiện từ 12/6 đến 10/6 bằng phương thức khớp lệnh.

Từ 28/4 – 9/5, bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ của thành viên HĐQT Cao su Đà Nẵng đã mua 150.000 cổ phiếu DRC để tăng sở hữu từ 3,28 triệu đơn vị (2,76% vốn) lên 3,43 triệu đơn vị (2,89% vốn). Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh.

CTCP Ô tô TMT (TMT): Ông Bùi Trung Dũng, anh trai ruột của Bùi Vẵn Hữu – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu TMT để giảm sở hữu từ 701.732 đơn vị (chiếm 1,88% vốn) còn 501.732 đơn vị (chiếm tỷ lệ 1,35%). Thời gian thực hiện từ 12/5 đến 10/6 bằng phương thức khớp lệnh qua sàn.

CTCP Xây lắp Thành An 96 (TA9): Ngày 29/4, cổ đông lớn America LLC đã mua 45.900 cổ phiếu TA9 để nâng sở hữu từ 1,48 triệu đơn vị (chiếm 11,92% vốn) lên 1,52 triệu đơn vị (chiếm 12,29%) vốn.

CTCP Đầu tư Xây dựng 40 (L40): Ngày 28/4, Bà Lê Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát đã mua 40.100 cổ phiếu L40 để tăng tỷ lệ sở hữu 500 cổ phiếu (0,01% vốn) lên 40.600 (1,14% vốn).

Theo : Người đồng hành