CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG): Từ ngày 13/6 đến 12/7, Trưởng ban Y tế Nguyễn Thị Xuân Lan, chị gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Thông, đăng ký bán khớp lệnh 200.000 cổ phiếu HDG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 0,11% tương đương 214.714 đơn vị.

CTCP Tập đoàn ASG (ASG): Từ ngày 9/5 đến 7/6, Chủ tịch HĐQT Dương Đức Tính đã mua thỏa thuận 5,3 triệu cổ phiếu ASG, nâng lượng nắm giữ lên 7,14 triệu đơn vị tương đương 9,43% vốn.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Từ ngày 13/6 đến 15/6, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đăng ký thực hiện quyền mua 1,59 triệu cổ phiếu FIR, nâng lượng nắm giữ lên 5,24 triệu đơn vị tương đương 11,74% vốn.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Ngày 6/6, CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Thanh Hà, đã thực hiện 22,13 triệu quyền mua cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 36,88 triệu đơn vị. Cũng trong ngày 6/6, bà Nguyễn Khánh Linh, vợ Phó Tổng Giám đốc Lê Hữu Tịnh, đăng ký thực hiện 105.397 quyền mua cổ phiếu TIP tương đương 316.191 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 526.985 cổ phiếu TIP.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Thành viên HĐQT Đỗ Thanh Hà đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TVB, nâng lượng nắm giữ lên 1,62 triệu đơn vị, chiếm 1,44% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 15/6 đến 14/7.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL): Từ ngày 13/6 đến 12/7, bà Đỗ Yên Chi, em dâu Chủ tịch HĐQT Trần Thị Vân Loan, đăng ký bán 260.000 cổ phiếu ACL theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giàm lượng nắm giữ xuống 6.015 đơn vị, chiếm 0,01% vốn.

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ngày 30/5, cổ đông lớn Phạm Thế Vỹ đã mua 1,07 triệu cổ phiếu AMV, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,51% tương đương 6,84 triệu đơn vị.

CTCP Thiết bị điện Gelex (GEE): Từ ngày 13/5 đến 1/6, Ủy viên HĐQT Nguyễn Trọng Trung đã mua 300.000 cổ phiếu GEE, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,1% tương đương 300.000 đơn vị.

CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT): Từ ngày 14/6 đến 12/7, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Tú, đăng ký mua thỏa thuận 1,09 triệu cổ phiếu CMT, nâng lượng nắm giữ lên 2,77 triệu đơn vị.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH): Ngày 3/6, Phó Giám đốc  Bùi Hải Nam đã bán toàn bộ 299.000 cổ phiếu ISH.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (PHH): Ngày 27/5, CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 1,44 triệu cổ phiếu PHH. Cũng trong ngày 27/5, CTCP Đầu tư và Quản lý mặt bằng Hà Nội đã trở thành cổ đông lớn của Hồng Hà Việt Nam,  sau khi mua 1,44 triệu cổ phiếu PHH, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 11,81% tương đương 2,14 triệu đơn vị.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (VGL): Từ ngày 2/6 đến 3/6, cổ đông lớn Nguyễn Thị Hợp đã bán 562.110 cổ phiếu VGL, giảm lượng nắm giữ xuống 945.000 đơn vị tương đương 10,13% vốn.

Theo: Người đồng hành