CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ngày 5/5, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyễn Đức, đã mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu HAG, nâng lượng nắm giữ lên 9 triệu đơn vị, chiếm 0,97% vốn.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB): Từ ngày 12/4 đến 4/5, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Vũ Thái Huyền, đã mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu SIC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,03% tương đương 1 triệu đơn vị.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ngày 28/4, Tổng Giám đốc Phạm Doãn Sơn đã thực hiện quyền mua 4,89 triệu cổ phiếu LPB, nâng lượng nắm giữ lên 27,77 triệu đơn vị tương đương 1,85% vốn. Ngày 4/5, ông Phạm Doãn Phú, con Tổng Giám đốc Phạm Doãn Sơn, đã thực hiện quyền mua 103.651 cổ phiếu LPB, nâng lượng nắm giữ lên 588.115 đơn vị (tỷ lệ 0,04%).

CTCP Nam Việt (ANV): Ông Doãn Chí Thiện, con ruột Tổng Giám đốc Doãn Tới, đã bán 3,01 triệu cổ phiếu ANV, giảm lượng nắm giữ xuống 9,09 triệu đơn vị tương đương 6,88% vốn. Giao dịch được thực hiên theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 7/4 đến 27/4.

CTCP Cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Ông Puan Kiong Sii, anh trai Thành viên HĐQT Puan Kwong Siing, đăng ký mua 600.000 cổ phiếu SKG, nâng lượng nắm giữ lên 1,31 triệu đơn vị, chiếm 2,07% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 11/5 đến 9/6. Cũng trong khoảng thời gian này, bà Kong Mee Ling, chị dâu Thành viên HĐQT Puan Kwong Siing, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu SKG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,79% tương đương 500.906 đơn vị.

CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF): Chủ tịch HĐQT Vũ Ngọc Hoàng đăng ký nhận chuyển nhượng 4 triệu cổ phiếu KPF, nâng lượng nắm giữ lên 6,8 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 11/5 đến 9/6.

CTCP Thuận Đức (TDP): Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Trưởng đăng ký bán 800.000 cổ phiếu TDP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 12/5 đến 10/6, giảm lượng nắm giữ xuống 589.527 đơn vị, chiếm 0,98% vốn.

CTCP Cao su Thống Nhất (TNC): Ngày 28/4, ông Lê Trung Đức đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1,14 triệu cổ phiếu TNC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,93% vốn tương đương 1,14 triệu đơn vị.

CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB): Từ ngày 10/5 đến 3/6, Chủ tịch HĐQT Phạm Mạnh Hà đăng ký mua 200.000 cổ phiếu CTB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 674.000 đơn vị, chiếm 3,46% vốn.

CTCP COTANA (CSC): Từ ngày 1/4 đến 29/4, Ủy viên HĐQT Trần Văn Năm đã bán 118.300 cổ phiếu CSC, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 3,83% tương đương 881.700 đơn vị.

CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS): Từ ngày 30/3 đến 29/4, Công ty TNHH Chứng khoán ACB, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Minh Tuấn, đã bán 361.900 cổ phiếu BTS trên 1 triệu cổ phiếu đăng ký, giảm lượng nắm giữ xuống 6,93 triệu đơn vị tương đương 5,61% vốn.

CTCP Vinafreight (VNF): Từ ngày 6/5 đến 26/5, CTCP Transimex, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lê Duy Hiệp, đăng ký mua 580.348 cổ phiếu VNF theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 15,08 triệu đơn vị.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Từ ngày 10/5 đến 8/6, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hiển, đăng ký bán 4,5 triệu cổ phiếu G36 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 15,74 triệu đơn vị.

CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (VGL): Từ ngày 10/5 đến 8/6, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Nguyễn Thế Anh Tuấn, đăng ký bán toàn bộ 466.258 cổ phiếu VGL theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (C4G): Ngày 27/4, CTCP Xây dựng Dũng Hưng, đơn vị có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Hùng, đã bán 1,5 triệu cổ phiếu C4G, giảm lượng nắm giữ xuống 10,75 triệu đơn vị tương đương 4,78% vốn.

CTCP Truyền thông VMG (ABC): Từ ngày 12/5 đến 10/6, Majinvest Holding A/S, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Torben Kjaer, đăng ký bán toàn bộ 270.000 cổ phiếu ABC theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC): Ngày 29/4, cổ đông lớn CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã bán 800.000 cổ phiếu RCC, giảm lượng nắm giữ xuống 1,5 triệu đơn vị tương đương 9,7% vốn.

Theo : Người đồng hành