Sau 2 ngày rưỡi làm việc, sáng 23/11, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã bế mạc.

Năm 2022 thành phố Hà Nội dự kiến đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá cao, ước đạt 8,8%. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 774 nghìn tỷ đồng; GRDP/người đạt 142,3 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội. Đó là: Việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra; thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải còn hạn chế. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm.

Tiếp thu giải trình làm rõ thêm các nội dung thảo luận ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Hiện nay có 4 nhóm dự án trọng điểm là các dự án ODA, 39 công trình trọng điểm, rồi đầu tư 3 lĩnh vực y tế và dự án Vành đai 4. Tuy nhiên hiện nay dự án ODA và 39 công trình trọng điểm triển khai rất chậm. Các ý kiến cho rằng cần rà soát lại nguồn vốn, rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để cập nhật điều chỉnh, rà soát cắt giảm dự án không cần thiết, chậm tiến độ, và đánh giá lại dự án cần thiết. Nội dung này hiện nay đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã giao cho Sở kế hoạch đầu tư chủ trì, cùng các ngành có rà soát đánh giá tổng thể lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, để đảm bảo với tinh thần thứ tự ưu tiên và tập trung có trọng tâm, trọng điểm.”

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; năm 2023 phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7% trở lên; tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 10,5-11%, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 7,5-8%…

Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó cần lưu ý quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội theo hướng “văn hiến, văn minh, hiện đại”, giữ được văn hóa nông thôn Bắc Bộ gắn với làng nghề, di tích văn hóa, lịch sử.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ: “Tăng cường chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là hoàn thành đưa vào vận hành thương mại đoạn trên cao Tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội; hoàn thành các thủ tục đầu tư, GPMB và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ. Tiếp tục rà soát, xử lý hơn 400 dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn theo Nghị quyết của HĐND Thành phố”.

Theo Tin nhanh chứng khoán