• GIC mua thêm 612.000 cổ phiếu VHM để tăng sở hữu từ 4,99% lên 5,01%, thành cổ đông lớn từ 1/6.
  • GIC từng là 1 trong 2 cổ đông lớn nước ngoài của Vinhomes nhưng tiến hành thoái vốn trong năm 2021.

Government of Singapore thông báo đã mua 612.000 cổ phiếu Vinhomes (HoSE: VHM) nâng khối lượng nắm giữ lên hơn 218,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,99% lên 5,01%. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là 1/6.

Government of Singapore thuộc Quỹ Chính phủ Singapore (GIC). Vào tháng 4/2018, Vingroup công bố GIC đầu tư tổng cộng 1,3 tỷ USD dưới 2 hình thức là đầu tư mua cổ phiếu Vinhomes và cung cấp công cụ nợ cho Vinhomes để thực hiện các dự án.

Tính đến cuối năm 2020, GIC và Viking Asia Holdings II Pte. Ltd là 2 cổ đông nước ngoài của Vinhomes với tỷ lệ sở hữu lần lượt 6,13% và 5,55%. Tuy nhiên, trong năm 2021, hai nhà đầu tư này thoái vốn và không còn trong danh sách cổ đông lớn.

Cổ phiếu VHM chốt phiên ngày 7/6 ở giá 68.500 đồng/cp, hồi phục từ vùng 62.900 đồng/cp trong vòng 1 tháng rưỡi qua. So với thời điểm tháng 8/2021, cổ phiếu này giảm 26%.

Nguồn: TradingView

Ngày GIC trở lại thành cổ đông lớn Vinhomes (1/6) cũng ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Vinhomes dự kiến sẽ thanh toán 8.709 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này, ngày 22/6 tiến hành chi trả.

Về hoạt động kinh doanh, năm nay, doanh nghiệp bất động sản đặt mục tiêu doanh thu 75.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30.000 tỷ đồng; lần lượt giảm 12% và 23% so với thực hiện năm trước. Kết thúc quý I, đơn vị thu về 8.923,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.724,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 31,3% và 13,7% so với cùng kỳ.

Theo Người Đồng Hành