• (ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đi ngược xu hướng chung của thị trường khi duy trì trạng thái mua ròng 250 tỷ đồng trong phiên lao dốc ngày đầu tuần 25/4.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 64,52 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.258,8 tỷ đồng, giảm 19,77% về lượng và 33,26% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 22/4).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 56,88 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.032,62 tỷ đồng, tăng 11% về lượng nhưng giảm 17,4% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 7,64 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 226,18 tỷ đồng, giảm 73,85% về lượng và 75,52% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SBT với khối lượng 6,39 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 118 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VRE được mua ròng 62,66 tỷ đồng (hơn 2 triệu đơn vị) và DGC được mua ròng 55,5 tỷ đồng (0,25 triệu đơn vị).

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 2,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 118,31 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, DXG bị bán ròng 2,18 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 73,64 tỷ đồng, cùng cặp đôi ngân hàng là VCB bị bán ròng 38,5 tỷ đồng và PCB bị bán ròng 32,9 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,53 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 32,89 tỷ đồng, tăng 248,6% về lượng và 113,16% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, bán ra 1,13 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 18,47 tỷ đồng, tăng 8,54% về lượng nhưng giảm 18,45% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 406.800 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 14,42 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 598.660 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 7,22 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 688.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 15,73 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh khác là SHS đạt 2,9 tỷ đồng, PVI đạt 2,82 tỷ đồng, TVD đạt 1,7 tỷ đồng…

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MBG với khối lượng 641.500 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 6,4 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, IDC bị bán ròng 2,81 tỷ đồng, IDJ bị bán ròng 1,23 tỷ đồng, LHC bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 681.710 đơn vị, giá trị tương ứng 25,06 tỷ đồng, giảm 28,56% về lượng và 37,62% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 239.300 đơn vị, giá trị 14,95 tỷ đồng, giảm 71,66% về lượng và 58,71% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 442.410 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 10,11 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần về lượng và hơn 155% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CLX với khối lượng 194.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 4,4 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, VTP được mua ròng 3,23 tỷ đồng, LTG được mua ròng gần 2,6 tỷ đồng, QTP được mua ròng 1,28 tỷ đồng, VGG được mua ròng hơn 1 tỷ đồng…

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MCH với khối lượng 26.300 đơn vị, giá trị tương ứng 2,87 tỷ đồng. Tiếp theo là VEA bị bán ròng 1,23 tỷ đồng (26.500 đơn vị).

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 25/4, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 8,49 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 250,71 tỷ đồng, giảm 70,46% về lượng và giảm 72,64% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 22/4 (mua ròng 920,51 tỷ đồng).

Theo : Tin nhanh chứng khoán