(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đi ngược xu hướng chung của thị trường trong nước khi tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng tích cực gần 350 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu thép HPG tiếp tục được khối này mua mạnh nhất.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 87,18 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.616,85 tỷ đồng, tăng 82,32% về lượng và 52,31% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 16/6).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 63,76 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.301,34 tỷ đồng, cùng tăng hơn 124% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 23,43 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 315,51 tỷ đồng, tăng 20,83% về lượng nhưng giảm 54,86% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 4,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 109,65 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VND đạt 70,72 tỷ đồng, DXG đạt hơn 67,8 tỷ đồng, VHM đạt 66,26 tỷ đồng, VNM đạt 58,21 tỷ đồng, SHB đạt 50,42 tỷ đồng…

Trái lại, khối ngoại vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với khối lượng gần 1,97 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 150,56 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là DGC bị bán ròng xấp xỉ 103 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 767.900 đơn vị.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 2,93 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 61,94 tỷ đồng, cùng tăng hơn gấp 3 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, bán ra 3,37 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 59,47 tỷ đồng; tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ bán 159.200 đơn vị, tổng giá trị đạt 4,33 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 439.500 đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 543.800 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 2,47 tỷ đồng, giảm 77,53% so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HUT với khối lượng 816.600 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 19,78 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh khác là CEO đạt 12,69 tỷ đồng, TNG đạt 3,19 tỷ đồng, MBG đạt 1,23 tỷ đồng…

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng 1,85 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 25,44 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, THD bị bán ròng 5,74 tỷ đồng, PVS đạt 2,48 tỷ đồng, IDC đạt hơn 2 tỷ đồng…

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 2,72 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 87,18 tỷ đồng, tăng 68,95% về lượng và 24,63% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 5,74 triệu đơn vị, giá trị 67,64 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 3,03 triệu đơn vị, trong khi phiên trước đó mua ròng 1,17 triệu đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 19,54 tỷ đồng, giảm 63,39% so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 1,91 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 61 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, SIP được mua ròng 2,15 tỷ đồng và CLX được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu ABC với khối lượng xấp xỉ 5 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 42,26 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, LTG bị bán ròng 2,25 tỷ đồng và ACV bị bán ròng 1,24 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 17/6, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 19,96 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 337,52 tỷ đồng, giảm 5,4% về lượng và 55,78% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 16/6 (mua ròng 763,29 tỷ đồng).

Theo Tin Nhanh Chứng Khoán