CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Ngày 22/4, quỹ Grinling International Limited thuộc Dragon Capital đã mua 1,5 triệu cổ phiếu GEX, nâng tỷ lệ nắm giữ của cả nhóm lên 6,09% tương đương 1,5 triệu đơn vị.

CTCP Licogi 16 (LCG): Từ ngày 28/4 đến 27/5, Tổng Giám đốc Cao Ngọc Phương đăng ký mua 300.000 cổ phiếu LCG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,17% tương đương 300.000 đơn vị.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Từ ngày 28/4 đến 27/5, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyễn Đức, đăng ký mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu HAG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 0,97% tương đương 9 triệu đơn vị.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF): Thành viên HĐQT Võ Quốc Lợi đã mua 1,5 triệu cổ phiếu TTF, nâng lượng nắm giữ lên 3,34 triệu đơn vị, chiếm 0,85% vốn. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 1/4 đến 25/4.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB): Từ ngày 28/4 đến 27/5, ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Thị Nga, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 37,52 triệu đơn vị, chiếm 2,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nga, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 57,89 triệu đơn vị, chiếm 3,49% vốn.

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Từ ngày 24/3 đến 22/4, CTCP Khu Công nghiệp Thành Thành Công, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Đặng Huỳnh Anh Tuấn, đã mua thỏa thuận 11,65 triệu cổ phiếu GEG, nâng lượng nắm giữ lên 11,65 triệu đơn vị, chiếm 3,83% vốn. Từ ngày 4/4 đến 22/4, ông Đặng Văn Thành, cha của Thành viên HĐQT Đặng Huỳnh Anh Tuấn, đã bán thỏa thuận 11,65 triệu cổ phiếu GEG, giảm lượng nắm giữ xuống 400.000 đơn vị, chiếm 0,13% vốn.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Từ ngày 28/4 đến 27/5, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu NLG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,9% tương đương 18,77 triệu đơn vị. Từ ngày 29/4 đến 28/5, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, nâng lượng nắm giữ lên 45,45 triệu đơn vị tương đương 11,87% vốn.

CTCP Nông dược HAI (HAI): CTCP Tập đoàn FLC, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Bùi Hải Huyền, đã bán gần 8,02 triệu cổ phiếu HAI vào ngày 15/4, 18/4 và 19/4. Sau giao dịch, Tập đoàn FLC giảm lượng nắm giữ xuống gần 15,1 triệu đơn vị tương đương 8,26% vốn .

CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIG): CTCP Quản lý qũy đầu tư MB (MB) Capital và quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF), thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội, đã lần lượt bán khớp lệnh 2,16 triệu cổ phiếu MIG và toàn bộ 4,5 triệu cổ phiếu MIG từ ngày 25/3 đến 22/4. Sau giao dịch, MB Capital giảm lượng nắm giữ tại Bảo hiểm Quân đội xuống 2,07 triệu đơn vị và quỹ JAMBF không còn nắm giữ cổ phiếu MIG.

CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC): Từ ngày 28/4 đến 29/4, CTCP Tập đoàn F.I.T, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đăng ký thực hiện quyền mua 20,21 triệu cổ phiếu TSC, nâng lượng nắm giữ lên 80,86 triệu đơn vị (tỷ lệ 41,07%).

CTCP Tập đoàn TNT (TNT): Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Huấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TNT, nâng lượng nắm giữ lên 4,3 triệu đơn vị, chiếm 8,43% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 28/4 đến 27/5.

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API): Từ ngày 27/4 đến 25/5, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh đăng ký mua 100.000 cổ phiếu API theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 350.000 đơn vị.

CTCP Đầu tư TDG Golbal (TDG): Chủ tịch HĐQT Võ Anh Thái đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TDG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,86% tương đương 1,48 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 29/4 đến 28/5.

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Ngày 30/3, bà Nguyễn Thị Hiền không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 4,8 triệu cổ phiếu AMV.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT): Ngày 19/5, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Cương, Thành viên HĐQT Văn Đình Hoan, Khúc Ngọc Giảng, đăng ký bán đấu giá công khai 1,92 triệu cổ phiếu HVT, giảm lượng nắm giữ xuống 5,6 triệu đơn vị tương đương 51% vốn.

CTCP IDJ Việt Nam (IDJ): Từ ngày 27/4 đến 25/5, Chủ tịch HĐQT Phạm Duy Hưng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu IDJ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 835.400 đơn vị.

CTCP Thiết bị Bưu điện (POT): Ngày 20/4, ông Dương Trung Lợi đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 2,38 triệu cổ phiếu POT, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 12,26% tương đương 2,38 triệu đơn vị.

CTCP Xây dựng 1369 (C69): Bà Lê Thị Thùy Linh, con Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tân, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu C69, nâng lượng nắm giữ lên hơn 2 triêu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 27/4 đến 20/5.

CTCP DAP – VINACHEM (DDV): Ngày 12/4, CTCP Chứng khoán APG đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 450.600 cổ phiếu DDV, nâng lượng nắm giữ lên 7,42 triệu đơn vị, chiếm 5,08% vốn.

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX): Ngày 21/4, cổ đông lớn quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đã bán 3 triệu cổ phiếu AFX, giảm lượng nắm giữ xuống 9,85 triệu đơn vị tương đương 28,14% vốn.

CTCP Masan MEATLife (MML): Từ ngày 28/4 đến 27/5, Công ty TNHH Taivas, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Trần Phương Bắc, đăng ký bán toàn bộ 16,18 triệu cổ phiếu MML. Cũng trong khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Hatsun, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Trần Phương Bắc, đăng ký bán toàn bộ 6,98 triệu cổ phiếu MML.

CTCP Thủy điện Đăk Đoa (HPD): Từ ngày 26/4 đến 26/5, Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Tuy đăng ký mua 100.000 cổ phiếu HPD theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 239.100 đơn vị.

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)(LGM): Ngày 13/4, CTCP May da Sài Gòn đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 729.200 cổ phiếu LGM, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9,85% vốn tương đương 729.200 đơn vị.

Theo : Người đồng hành