Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch như sau:

lcm-giai-trinh-bien-phap-va-lo-trinh-khac-phuc-tinh-trang-chung-khoan-bi-han-che-giao-dich-0

Theo HOSE