Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

hcd-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-h-c-thuong-nien-nam-2022-0

Theo HOSE