Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT như sau:

aaa-thong-bao-don-xin-tu-nhiem-cua-thanh-vien-h-qt-0

Theo HOSE