Vũ Ngọc Hoàng Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh như sau:

kpf-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-vu-ngoc-hoang-0

Theo HOSE