Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thuê tài sản với CTCP Tập đoàn Đèo Cả như sau:

hhv-nghi-quyet-h-qt-ve-viec-thong-qua-hop-dong-giao-dich-thue-tai-san-voi-ctcp-tap-doan-eo-ca-0

Theo HOSE