Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

gmc-nghi-quyet-h-qt-ve-ngay-kcc-chot-dsc-thuc-hien-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2021-bang-tien-0

Theo HOSE