Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông báo thay đổi người phụ trách quản trị công ty như sau:

tya-thong-bao-thay-doi-nguoi-phu-trach-quan-tri-cong-ty-0

Theo HOSE